Nieuws

Onze website de BomenMonitor is gelanceerd! 

Dat bijen en andere insecten het lastig hebben, is inmiddels duidelijk. Met gevalideerde geo-informatie en gericht advies zijn wij in staat de hoeveelheid insecten - en daarmee de andere fauna - te stimuleren. Juist in de stedelijke omgeving biedt gericht planten van specifieke bomen en heesters oplossingen. En die gerichte aanpak helpt niet alleen insecten, maar biedt ook oplossingen voor urban heat, waterretentie en andere klimaatvraagstukken. En heel belangrijk: het vergroot de kwaliteit van de leefomgeving.

Maak kennis met Sensing Urban Nature. Afgelopen jaar hebben wij flink gesleuteld aan ons gloednieuwe concept Sensing Urban Nature. Met dit platform maken wij de openbare ruimte meetbaar, op ieder moment van de dag, iedere dag van het jaar. Tijdens de Dag van de Openbare Ruimte en Geobuzz heeft u hiermee al volop kennis kunnen maken.