Onze partners

Cobra is actief in verschillende samenwerkingsverbanden.

Zo sponseren we drie goede doelen door het maken van gave analyses en infographics. En we werken aan kennisdeling en -opbouw door samen te werken met kennisinstituten en collega-bedrijven. We werken samen in zakelijke samenwerkingsverbanden waarin we expertises samenvoegen en gezamenlijke
diensten aanbieden.

Cobra is actief in verschillende samenwerkingsverbanden. Zo sponseren we drie goede doelen door het maken van gave analyses en infographics. En we werken aan kennisdeling en -opbouw door samen te werken met kennisinstituten en collega-bedrijven. En we hebben zakelijke samenwerkingsverbanden waarin we expertises samenvoegen en gezamenlijke diensten aanbieden.

Goede doelen

Wij willen impact maken! Daarom werken we samen met zorgvuldig uitgekozen partners. Wij maken voor onze partners landsdekkende analyses, ontsluiten data via viewers en maken bijvoorbeeld infographics.

Voor Stichting Steenbreek brengen we de mate van verstening van alle Nederlandse tuinen in beeld. Dat doen we op tuinniveau, maar ook op buurt-, wijk- en gemeenteniveau. De consulenten van Stichting Steenbreek gebruiken onze kaarten kaart om probleemgebieden én voorbeeldtuinen onder de aandacht te brengen.

Om de Nationale Boomfeestdag (digitaal) te ondersteunen, analyseren we al enkele jaren de omgeving van Nederlandse scholen. We kijken bijvoorbeeld hoe groen of versteend scholen en hun omgeving zijn. Wat de ‘coolste’ en ‘hotste’ schoolpleinen zijn. Of welke school de boomrijkste omgeving heeft. Nationale Boomfeestdag gebruikt onze KaartViewer en infographics voor promotie en lesprogramma’s.

Kennispartners

Wij werken graag samen met kennispartners. Dat is niet alleen leuk, maar samen kom je verder! Soms werken we één op één samen, soms in een samenwerkingsverband.

Koelprestaties van stadsbomen

Bomen zijn de airco’s van onze steden. Maar precieze gegevens over hoeveel ze koelen ontbreken. In het driejarige Topsectoren-onderzoeksproject i-Tree 2.0-NL ontwikkelt een consortium van dertig betrokken partners nauwkeurige meetgegevens voor Nederlandse stadsbomen. Het consortium bestaat uit kennisinstituten, gemeenten, boomadviesbureaus, boomkwekerijen, ontwerpbureaus en maatschappelijke partners.

Steden moeten zich aanpassen om het hoofd te bieden aan gevolgen van klimaatverandering zoals temperatuurstijging en hittestress. Bomen zijn een van de meest effectieve middelen om daaraan bij te dragen. Zij kunnen namelijk extremen in de stedelijke hittecycli verminderen.

Daarnaast biedt het zogeheten ‘urban forest’ baten voor uitdagingen als wateroverlast, luchtkwaliteit, biodiversiteit en het welzijn van bewoners.

In dit project verzamelen we nauwkeurige gegevens en ontwikkelen we instrumenten die de voordelen van stadsbomen in relatie tot warmtecycli en stedelijke microklimaten monitoren en modelleren. Cobra Groeninzicht levert boominformatie uit de BomenMonitor om groeimodellen te ontwikkelen.

Deze groeimodellen worden aangevuld met fysieke kenmerken van een boom. Denk aan kroonmorfologie, houtanatomie en bladkenmerken. Zo wordt in dit onderzoek bepaald hoe en in welke mate een boom zijn omgeving afkoelt. Enon hoe dit het thermisch comfort bevordert.

Al deze prestaties worden vervolgens berekend over de groeifasen van de boom. Zo krijgen we voor het eerst een volledig beeld van de thermische voordelen van het ‘urban forest’.

De verzamelende gegevens worden geïntegreerd in het softwareprogramma i-Tree. Zo kunnen we uitspraken doen over de bijdrage van stadsbomen aan het verminderen van hitte in Nederlandse steden.

Ons uiteindelijke doel? Het ontwikkelen van klimaatadaptief en duurzaam stadsgroen voor toekomst- en klimaatbestendige stedelijke gemeenschappen.

Projectleider is dr. René van der Velde, Associate Professor Urban Forestry Department of Urbanism, Faculty of Architecture and the Built Environment, TU Delft

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Maarten Loeffen, directeur van Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland. Of met Fons van Kuik, adviseur ecosysteemdiensten en projectleider voor dit project bij Cobra Groeninzicht.

  • Naturalis
  • Gemeente Den Haag

Cobra Groeninzicht, gemeente Den Haag en Naturalis Biodiversity Center doen onderzoek naar de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten in de stedelijke omgeving. Fons van Kuik (adviseur ecosysteemdiensten bij Cobra Groeninzicht) en Joost Schrieks (masterstudent Vrije Universiteit) voeren dit onderzoek uit. Vanuit Naturalis verzorgt Marco
Roos (onderzoeker stedelijke biodiversiteit) de academische begeleiding en brengt hij zijn expertise in over stedelijke biodiversiteit. Stadsecologen Esther Vogelaar en Martin van den Hoorn van gemeente Den Haag zijn verantwoordelijk
voor de financiering.

Samen gaan deze experts op zoek naar de bijdrage die bomen leveren aan de stadsnatuur, nu en in de toekomst. Waarom? Omdat er tot dusver simpelweg erg weinig over bekend is. Het is nu onmogelijk actief te sturen op het verhogen van de biodiversiteit in de stedelijke omgeving. Bijvoorbeeld door het gericht aanplanten van specifieke boomsoorten.

Is de biodiversiteitsbijdrage van verschillende boomsoorten duidelijk? Dan kunnen we met slimme ruimtelijke analyses hotspots, witte vlekken of juist risicogebieden in kaart brengen. Met deze inzichten zijn dan de juiste boomsoorten aan te planten om biodiversiteitsnetwerken aaneen te sluiten en te versterken.

De focus van het onderzoek ligt op het aantal insectensoorten dat op en rondom de boom leeft. In twee herhalingen verzamelen we insecten via gele strips die we op bomen hebben aangebracht. Dat doen we in augustus en september, op verschillende locaties, twee dagen en nachten lang. We tellen de verzamelde insecten per boomsoort en brengen ze op naam.

In steden als Den Haag komen veel invloeden versterkt samen. Denk aan hoge temperaturen, langdurige droogte en fijnstofuitstoot. Dat heeftn nu, en zeker in de toekomst, grote gevolgen voor het huidige bomenbestand. Maar juist bomen zijn ook een belangrijk middel om de negatieve effecten van deze invloeden te verminderen. We weten dat de positieve effecten van bomen toenemen als ze beter in het lokale ecosysteem passen. Dan leveren ze ook een grotere bijdrage aan de plaatselijke biodiversiteit. In dit onderzoek maken we inzichtelijk welke boomsoorten extra waarden toevoegen aan het lokale ecosysteem. En dit ook kunnen versterken.

 

Meer weten of participeren in dit onderzoek? Neem dan contact op met Fons van Kuik.

  • Wageningen Environmental Research
  • Waterschap Rivierenland

 

  • NSO (Netherlands Space Office)

Zakenpartners

Samen kom je verder! We hebben samenwerkingsverbanden opgezet met verschillende partners, binnen en buiten ons reguliere werkveld. Samen hebben we diensten ontwikkeld die we samen aanbieden. Diensten waarin 1 + 1 = 11 wordt, door het samenvoegen van elkaars expertise.

Het platform i-Tree Nederland is ontstaan uit de samenwerking tussen vier toonaangevende  adviesbureaus: ID Verde Bomendienst, Pius Floris, Terra Nostra en Cobra Groeninzicht.

Samen met i-Tree USA, Stadswerk en verschillende Nederlandse gemeenten hebben we in twee jaar tijd een groot aantal pilots uitgevoerd. Ons platform is hét aanspreekpunt voor vragen over i-Tree. Ons doel? We willen kennis over i-Tree op één plek bundelen en de kwaliteit van i-Tree Nederland borgen.

Klik hier om de website van het platform i-Tree Nederland te bezoeken.

  • Wijken van de toekomst

TreePlotter Software Suite

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.