Flora en fauna

Van quickscan flora en fauna tot het monitoren van vleermuizen. Onze ecologen struinen minutieus bomen, bermen en watergangen af met schepnet en loep. Ze ‘vangen’ vossen en dassen met hun cameravallen en volgen vleermuizen met hun sensoren. Ze adviseren bij natuurinclusief bouwen, stellen werkprotocollen op en maken inrichtings- en beheerplannen. Onze ecologen zijn ook te vinden in kerken, oude gebouwen of bijvoorbeeld vestingwerken.

Van quickscan flora en fauna tot het monitoren van vleermuizen. Onze ecologen struinen minutieus bomen, bermen en watergangen af met schepnet en loep. Ze vangen vossen en dassen met hun cameravallen en volgen vleermuizen met hun sensoren. Wij adviseren bij natuurinclusief bouwen, stellen werkprotocollen op en maken inrichtings- en beheerplannen. Onze ecologen zijn ook te vinden in kerken, oude gebouwen of bijvoorbeeld vestingwerken.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?