Landelijke Bomennorm voor elke gemeente

Creëer een gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving begint met voldoende groen, en bomen spelen hierin een cruciale rol. Maar hoe weet je of jouw gemeente, wijk of buurt genoeg bomen heeft? Zonder een duidelijke bomennorm is het lastig om effectief beleid te ontwikkelen en te monitoren.

Wat is de Landelijke Bomennorm?

Het Norminstituut Bomen heeft de Landelijke Bomennorm vastgesteld.

Daarvoor hebben wij het bomenbestand van Nederland – ruim honderd miljoen bomen – geanalyseerd. De relatie tussen de 3+30+300-regel en het boomkroonvolume is hierbij bevestigd. En op basis daarvan hebben we de verdeling van het boomkroonvolume per klasse boomkroonbedekking bepaald. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de Landelijke Bomennorm.

Hoe staat jouw wijk ervoor?

Voor elke gemeente en wijk in Nederland hebben we het actuele boomkroonvolume berekend en inzichtelijk gemaakt in een online viewer. Hierin kun je zien wat er nodig is om te voldoen aan de Landelijke Bomennorm van 2,2 m³ boomkroonvolume per m² landoppervlak.

Verschillende schaalniveaus

We geven inzicht in het huidige boomkroonvolume (BKV) op gemeentelijk niveau, op wijk en buurtniveau en laten zien wat de score is op pandniveau. Op deze schaalniveaus hebben we ook de opgave berekend; hoeveel bomen moeten er nu geplant worden om over 30 jaar aan de norm te voldoen?

Introductieaanbieding

Om de lancering van de Landelijke Bomennorm op 30 mei te vieren, hebben we een fantastische introductieaanbieding voor de maand juni. Je krijgt één jaar lang toegang tot onze ESRI Kaartviewer inclusief een dataset met de kengetallen per buurt*. En daarbij gedetailleerde informatie voor elk pand, inclusief score en opgave, te bekijken in de viewer.

Let op: deze aanbieding geldt alleen in juni 2024!

Pakket 1

Minder dan 25.000 inwoners
1950 Excl. 21% btw
 • 1 jaar toegang tot viewer*
 • Score per buurt en pand
 • Nulmeting 2023
 • Actuele opgave
 • GIS-dataset
juni 2024

Pakket 2

25.000 tot 75.000 inwoners
2575 Excl. 21% btw
 • 1 jaar toegang tot viewer*
 • Score per buurt en pand
 • Nulmeting 2023
 • Actuele opgave
 • GIS-dataset
juni 2024

Pakket 3

75.000 tot 150.000 inwoners
4450 Excl. 21% btw
 • 1 jaar toegang tot viewer*
 • Score per buurt en pand
 • Nulmeting 2023
 • Actuele opgave
 • GIS-dataset
juni 2024

Pakket 4

150.000 tot 300.000 inwoners
5950 Excl. 21% btw
 • 1 jaar toegang tot viewer*
 • Score per buurt en pand
 • Nulmeting 2023
 • Actuele opgave
 • GIS-dataset
juni 2024
*ESRI Kaartviewer: Toegang tot de landsdekkende kaart met het huidige boomkroonvolume en de opgave tot op wijkniveau en jouw gemeente tot op buurt- en pandniveau. Deze aanbieding gaat ervan uit dat de gemeente beschikt over een ESRI-account voor de gebruikers. Is dit niet het geval? Wij kunnen deze licenties desgewenst leveren tegen een meerprijs.

Slim en realistisch vergroenen

Wil je als gemeente slim en realistisch vergroenen? Informeer dan naar onze Bomenkansenkaart! Deze kaart toont de mogelijkheden en prioriteiten voor vergroening. We combineren de eisen uit de Landelijke Bomennorm met kaarten over gezonde leefomgeving, klimaatstress en biodiversiteit om zo een optimale prioritering aan te brengen.

Ik wil contact met een expert

Wil je eerst meer weten over ons aanbod of de landelijke bomennorm?

Laat je gegevens achter in onderstaand formulier. Een van onze experts neemt contact met je op.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?