Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Groene data

'Big green data’ inzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar. Onze technisch specialisten kennen elk beheersysteem. Of het nu gaat om Kikker, GBI, GeoVisia, Map Enterprise of Obsurv. Automatisch stamposities halen uit een laserscan, handmatig karteren vanaf stereoluchtfoto’s of sensorinformatie live presenteren in een 3D Digital Twin? Onze data-experts stropen graag hun mouwen op voor deze uitdagingen.

'Big green data’ inzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar. Onze technisch specialisten kennen elk beheersysteem. Of het nu gaat om Kikker, GBI, GeoVisia, Map Enterprise of Obsurv. Automatisch stamposities halen uit een laserscan, handmatig karteren vanaf stereoluchtfoto’s of sensorinformatie live presenteren in een 3D Digital Twin? Onze data-experts stropen graag de mouwen op voor deze uitdagingen

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?