Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
onze expertise

Bomen en klimaat

Dienst

Bomen beïnvloeden het microklimaat. Maar hoe zet je bomen in om de temperatuur te verlagen of wateroverlast te minimaliseren? Of hoe zorg je ervoor dat de luchtkwaliteit verbetert door de juiste compilatie van bomen? En hoeveel CO2 leggen bomen vast?

Om het lokale klimaat te verbeteren door de slimme inzet van bomen, berekenen we eerst de baten van het huidige bomenbestand. Dat doen we met i-Tree ECO NL, ENVI-MET of met zelfontwikkelde algoritmes.

Andersom gebeurt ook: bomen worden beïnvloed door het veranderende klimaat. Hoge temperaturen en lange perioden van droogte en toenemende zonnekracht maken dat de conditie van bomen afneemt. Of dat bomen zelfs afsterven. En warmteminnende plaaginsecten varen er wel bij deze klimaatveranderingen.

Onze klimaatstress-kaarten voor bomen brengen de risicogebieden nu, in de nabije toekomst en in de verre toekomst in beeld. Zo kan er nú al gestuurd worden op een klimaatbestendig bomenbestand!

i-Tree ECO NL
Met i-Tree ECO NL brengen we nauwkeurig in beeld hoeveel CO2 een boom heeft opgeslagen en elk jaar weer afvangt. In kilo’s, liters of harde euro’s. We berekenen ook hoeveel water een boomkroon tijdens een regenbui opvangt en voorkomt dat het water direct in het riool loopt. We geven inzicht in de jaarlijkse afvang van luchtverontreinigende stoffen als fijnstof, ozon, stikstof en koolmonoxide. En we maken prognoses van de toekomstige baten van een boom en wanneer het beste moment van vervangen is aangebroken.

Meer weten? Neem dan contact op met Evelien Droge.

Picture of Evelien Droge

Adviseur GIS & Ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627234

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?