Boomveiligheidscontrole

Bij een boomveiligheidscontrole (BVC) beoordelen we een boom op afwijkingen, ziekten en gebreken die tot een verhoogd risico voor de omgeving kunnen leiden. Uit de BVC volgen een risicoanalyse en een advies: de maatregelen die nodig zijn om het risico voor de omgeving te beperken.

Bomeneffectanalyse

Een bomeneffectanalyse (BEA) is een krachtig instrument om de effecten van voorgenomen werkzaamheden op te handhaven bomen te bepalen. De BEA maakt inzichtelijk waar welke bomen staan, wat hun kwaliteit en toekomstverwachting is en hoe ze zijn geworteld. De BEA toetst vervolgens wat het effect is van werkzaamheden op de boven- en ondergrondse delen van […]

Boomschadetaxatie

Boomschades ontstaan vaak door onzorgvuldig werken. Introduceer zorgvuldige boombescherming daarom al vroeg in het planproces. Dat kan veel schade voorkomen. Wat als er toch schade is ontstaan? Wij taxeren boomschade aan de hand van de methode NVTB. Daarvoor moet de schade zo ernstig zijn, dat aantoonbaar is dat de boom niet meer functioneert, zal afsterven […]

Boominventarisatie

Door onze boominventarisaties weet onze opdrachtgever precies hoeveel en wat voor bomen er in zijn (project)gebied staan. Een belangrijke vraag is vaak: welke bomen zijn vergunningsplichtig? Dit is bijvoorbeeld relevant voor een ontwikkelingsproject. Voorafgaand aan de bomeninventarisatie karteren we de bomen op basis van onze BomenMonitor. Of sturen we een landmeter, scanner, drone of zelfs […]

Risicoanalyse kabels en leidingen

Vroeger kwamen onze boomspecialisten en taxateurs vaak pas in beeld ná boomschade door graafwerk voor kabels en leidingen. Gelukkig zitten we nu meestal al aan de voorkant aan tafel bij grootschalige kabelprojecten. Kluitmodel Vanuit de BomenMonitor weten we precies waar een boom staat. Maar we weten ook zijn hoogte en de grootte van zijn kroon. […]

Diversiteitsanalyse

Met uw boomgegevens analyseren we de diversiteit aan boomsoorten in een gebied. Bijvoorbeeld in een park, een wijk of een hele gemeente. Deze analyse leggen we vervolgens langs een meetlat: hoe is de verdeling op basis van soort, geslacht of familieniveau? Voor een divers bestand geldt namelijk een grens aan het aandeel bomen van een […]

Tijdreizen door het bomenbestand

De baten van bomen, ze zijn bijna ontelbaar. Daarom slaan vele partijen de handen ineen voor een gezond en talrijk bomenbestand. Toch ontkom je er niet aan om af en toe een boom te moeten vellen. Gelukkig worden er ook nieuwe bomen geplant. Maar onder de streep; groeit of krimpt ons boombestand nu? De tijdreis […]

Schaduwanalyse

schaduwanalyse

Wij genereren jaarlijks een actueel hoogtebestand van Nederland. Daarmee kunnen we allerlei prachtige analyses uitvoeren. Eén van die analyses is de schaduwanalyse. Met deze schaduwanalyse berekenen wij de ‘groene’ en ‘grijze’ schaduw. Ofwel: wat is de schaduwval van alleen het boombestand of van alleen de bebouwing? Meer groene schaduw in de stad Maar waarom dit […]

Groeiplaatsmodel

Door het hitte-eiland-effect worden steden steeds warmer. Steeds meer gemeenten houden hier rekening mee. Zij vervangen verharding als voetpaden en parkeerplaatsen door bomen, struiken en planten. Want dit groen zorgt voor verkoeling, een betere waterafvoer en meer biodiversiteit. Groen heeft ook een positieve invloed op onze gezondheid. Alles volplanten dan maar? Ruimte en kwaliteit Of […]

BomenMonitor

In de BomenMonitor leggen we alle bomen in Noordwest-Europa vast. En ‘tracken en tracen’ we elke boom als een unieke entiteit. De unieke ID die we aan de boom toekennen, houdt de boom zijn hele levensduur. Door de tijd kijken we of de boom groeit en leeft zoals mag worden verwacht. We leggen voor elke […]