Boomveiligheidscontrole

Dienst

Bij een boomveiligheidscontrole (BVC) beoordelen we een boom op afwijkingen, ziekten en gebreken die tot een verhoogd risico voor de omgeving kunnen leiden. Uit de BVC volgen een risicoanalyse en een advies: de maatregelen die nodig zijn om het risico voor de omgeving te beperken.

Dennis Slotboom

Senior adviseur Bomen, Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627206

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?