Ecosysteemdiensten

Bomen leveren heel wat ecosysteemdiensten. Maar hoe breng je die baten van bomen nu in beeld? Hoe bereken je het verkoelend vermogen? Of toekomstige schaduwwerking? Hoeveel luchtverontreinigende stoffen vangen bomen ieder jaar weer af? Hoeveel CO2 leggen zij vast? Berekeningen die we voor alle bomen in Nederland gemaakt hebben, ‘hoog over’. En hoe meer kenmerken we hebben, hoe gedetailleerder de uitkomsten.

Bomen leveren heel wat ecosysteemdiensten. Maar hoe breng je die baten van bomen nu in beeld? Hoe bereken je het verkoelend vermogen van bomen of toekomstige schaduwwerking? Hoeveel luchtverontreinigende stoffen vangen bomen ieder jaar weer af? Of hoeveel CO2 leggen zij vast? Berekeningen die we voor alle honderd miljoen bomen in Nederland gemaakt hebben, ‘hoog over’. En hoe meer kenmerken we hebben, hoe gedetailleerder de uitkomsten.

Klimaat

Bomen hebben grote invloed op het microklimaat. Maar hoe zet je bomen in om de temperatuur te verlagen of wateroverlast te minimaliseren? Of hoe zorg je ervoor dat de luchtkwaliteit verbeterd wordt door de juiste compilatie van bomen? Of hoeveel CO2 leggen bomen vast? Onderwerpen waar onze experts de mouwen graag voor opstropen.

bomen-en-gezondheid

Gezondheid

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt keer op keer dat bomen een positieve invloed hebben op ons geluk en gezondheid. Sterker nog, recent onderzoek toont aan dat kinderen in een groene omgeving slimmer worden! Wij geven inzicht hoe je groen slim inzet om de geestelijke en lichamelijke gezondheid bevordert.
bomen-en-leefbaarheid

Leefbaarheid

Groen inzetten om de leefbaarheid -en daarmee het vestigingsklimaat- te vergroten en te verbeteren? Wij brengen problemen én kansen in beeld, geven inzicht en leveren concrete adviezen om met succesgarantie te vergroenen.
biodiversiteit

Biodiversiteit

De biodiversiteitsbijdrage van bomen is enorm, mits de samenstelling juist is en hun omgeving aansluit. Welke bijdrage de verschillende boomsoorten leveren hebben wij in kaart, direct toepasbaar. En gebiedsdekkend inzicht in de kansen en risico’s voor biodiversiteit? Onze data-experts en ecologen zetten dit in een handomdraai op kaart.
economie

Economie

Bomen hebben grote invloed op de waarde van onroerend goed. Soms zorgen ze voor een waardestijging van wel 16%! Maar hoe breng je dat in beeld? En hoe zorg je ervoor dat met de juiste groene compilatie van groen het vestigingsklimaat verbeterd wordt? Of recreatie een boost krijgt? Vragen waar wij warm voor lopen.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?