Over ons

Cobra is een adviesbureau van aanpakkers en doorzetters. Wij werken door heel Nederland. Voor gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, ontwikkelaars en non-profit organisaties. Inzicht geven in de groene leefomgeving van morgen, daar stropen wij iedere dag onze mouwen voor op. Wie klaar wil zijn voor morgen, moet vandaag vernieuwen, innoveren én uitproberen. Dat je dan wel eens struikelt, hoort erbij. Ons succes zit ‘m in het opstaan. Opstaan, kansen pakken, blijven experimenteren en iedere dag een beetje beter worden!

Cobra is een ingenieursbureau van aanpakkers en doorzetters. Wij werken door heel Nederland. Voor gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijven, ontwikkelaars en non-profit organisaties. Inzicht geven in de groene leefomgeving van morgen, daar stropen wij iedere dag onze mouwen voor op. Wie klaar wil zijn voor morgen, moet vandaag vernieuwen, innoveren én uitproberen. Dat je dan wel eens struikelt, hoort erbij. Ons succes zit ‘m in het opstaan. Opstaan, kansen pakken, blijven experimenteren en iedere dag een beetje beter worden!

Visie

Wereldleider zijn in het in kaart brengen van de stedelijke natuur en inzicht geven in de leefomgeving van morgen.

Missie

Het wereldwijd geven van inzicht in de groene leefomgeving en de rijkdom van ecosysteemdiensten. Dat doen we met onze grensverleggende technologie en diepgaande ecologische inzichten.

boomtechnischtoezicht

Kennispartner

We investeren in kennis en blijven op zoek naar nieuwe kansen
en mogelijkheden. We werken samen, inspireren, delen kennis
en innoveren. Wij geven inzicht! Zo dragen wij een ‘steentje’ bij aan een groenere leefomgeving en een gezonder klimaat.

boominventarisatie

Eigenwijs

We zijn eigenwijs en hebben lef. We geloven in onszelf en in de dingen die we doen. Wij spreken vanuit onze oprechte overtuiging en baseren onze keuzes op een breed fundament van expertises en ervaring.

Innovatief

Wij denken buiten de reguliere kaders. Wij zijn pioniers met ervaring en proberen telkens nieuwe technologieën uit.
We lopen altijd voorop met onze ideeën en innovaties.
Wij zijn échte koplopers.

Over-ons-dienstbaar-header

Dienstbaar

We luisteren naar de vraag en denken mee. Wij helpen onze klanten om hun leefomgeving groener en gezonder te maken.
Daar stropen we graag onze mouwen voor op!

Flora-en-fauna

Lef!

We doen! Wij leren het meest van vallen en weer opstaan. We geven niet snel op en klimmen in de hoogste bomen om tot de beste oplossingen te komen.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?