Groenblauwe dooradering

De realisatie van minstens 10% groene en blauwe dooradering in het landelijk gebied is een middel om aan onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water te voldoen.

Een voldoende groenblauw dooraderd landelijk gebied draagt bij aan biodiversiteit en klimaatrobuustheid en verhoogt de kwaliteit van het Nederlandse landschap. 

Om inzicht te geven hoe we er als Nederland voor staan, hebben we per gemeente uitgerekend hoeveel (bruto) groenblauwe dooradering in het landelijke gebied aanwezig is.

Het resultaat hebben we in een infographic verwerkt die kosteloos te downloaden is.

Download de infographic

Weten hoe jouw gemeente scoort? 

Kies je gemeente en vul het formulier verder in. Je ontvangt binnen vijf minuten een email met in de bijlage de infographic als pdf-bestand. 

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Aanvalsplan voor elke gemeente

Elke provincie en gemeente heeft de opdracht om in het landelijk gebied voor 10% groenblauwe dooradering te zorgen. Meer achtergronden hierover lees je in het Aanvalsplan Landschap (pdf).

Om te starten met een Aanvalsplan moet eerst inzichtelijk worden hoe de groenblauwe dooradering in het landelijke gebied nu scoort. Deze score hebben we per gemeente uitgerekend. En nog meer!

Hoe groenblauw dooradert zijn omliggende gemeenten?

Niet alleen per gemeente laten we zien hoeveel procent bruto groenblauwe dooradering er in het landelijk gebied is. Ook de score van de omliggende gemeenten zijn te zien in de infographic. 

Indeling van het grondgebied

Bij het halen van de 10%-norm draait het om het landelijke gebied. Alle andere gebieden, zoals de bebouwde kom, water, bos en natuurnetwerk Nederland, tellen niet mee in de berekening van de groenblauwe dooradering. Maar deze gebieden zijn wél erg belangrijk als het bijvoorbeeld gaat om de waarde voor biodiversiteit. In de infographic laten we daarom zien hoe het oppervlak in de gemeente verdeeld is.

Wat is de opgave in mijn gemeente?

In de infographic laten we zien hoeveel hectare groenblauwe dooradering er toegevoegd moet worden om te voldoen aan de 10% norm. Daarbij is belangrijk dat het type dooradering past bij het landschap. Hier hebben we inzichtelijk gemaakt welke landschapstype je waar kan verwachten 

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?