Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

De BomenMonitor

Dagelijks zien wij in ons werk de effecten van het menselijke gedrag op ons klimaat. Steden worden warmer, de wateroverlast neemt toe en het vraagstuk over CO2-uitstoot wordt alsmaar groter. De hoeveelheid groen en de juiste biodiversiteit worden steeds belangrijker in ons leven. Tegelijkertijd groeit ook de vraag hoe we onze steden kunnen vergroenen en toekomstbestendig kunnen maken.

Cobra's BomenMonitor geeft u inzicht in uw groene leefomgeving. Dat doen we door onze analyse van satelliet- en luchtbeelden, metingen in het veld en onze vakkennis van data en groen te combineren. Zo krijgt u een duidelijk beeld van uw stedelijk groen. En kunt u de juiste keuzes maken voor de groene leefomgeving van morgen.

De BomenMonitor is meer dan alleen een projectie van bomen

Met de BomenMonitor hebben we zicht op alle bomen in Nederland. We hebben alle gemeentelijke én particuliere bomen in kaart. Daarmee berekenen we onder andere de baten en waarden van bomen voor onze maatschappij. Wij brengen hun waarde in beeld in relatie tot gezondheid en welzijn en klimaat en biodiversiteit. Wij leveren groene data en landkaarten, maken analyses en geven richtlijnen om succesvol te vergroenen.

BomenMonitor volgt alle bomen, elke dag opnieuw. Dat gebeurt met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, drones en laserscandata en met een netwerk van professionals in het veld. De BomenMonitor is een kadaster van alle bomen van Nederland, Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen.

De BomenMonitor bevat een uitgebreide set gegevens. Denk aan kroonvorm, boomhoogte, stampositie en kluitmodel, maar ook aan soortnaam, status en conditie. Met i-Tree ECO NL berekenen wij de ecosysteemdiensten van al die honderd miljoen en brengen deze in beeld.

BomenMonitor

Meer casussen

Objectief en grootschalig meten
Biodiversiteit staat onder druk. In Nederland én wereldwijd. Toch zijn er genoeg kansen om de soortenrijkdom te verbeteren, op kleine en op grote schaal. Niet alleen in het buitengebied, maar zeker ook in het (semi)stedelijk gebied. Er zijn dan zijn wel gegevens nodig die in kaart brengen waar verbetering nodig en mogelijk is. Die gegevens moeten objectief, meetbaar en te monitoren zijn.

 

Meetlat “Biodiversiteit in de praktijk”
Hier komt de meetlat ‘Biodiversiteit in de praktijk’ van IPC Groene Ruimte in beeld. Deze meetlat gebruikt indicatoren om te bepalen of een gebied voldoet aan de voorwaarden om een grote soortenrijkdom te creëren. Denk bij deze indicatoren bijvoorbeeld aan hoge vegetatie en de aanwezigheid van water. Samen geven de indicatoren een rapportcijfer.

 

Automatisch de biodiversiteit in kaart brengen
De meetlat is gemaakt voor veldwerkers. Maar wij hebben de meetlat grotendeels geautomatiseerd! Een groot deel van de meetlat vullen we al in ‘vanuit de lucht’. Dat doen we met behulp van luchtfoto’s en satellietbeelden, met zogenoemde remote-sensing-te chnieken. Zo kunnen we in korte tijd een hele gemeente in kaart brengen.

 

Hoog-over
De meetlat invullen met alleen veldwerk is een enorme klus. Onze methode brengt kansen en knelpunten in één oogopslag in beeld. Het
scoresysteem van de meetlat maakt ook duidelijk welke randvoorwaarden waar ontbreken. De resultaten geven directe aanzetten voor actie.

 

Het Groene bewijs
De gegevens in de meetlat zijn objectief en daardoor goed te gebruiken voor communicatie en argumentatie. De meetlat werkt met scores en drukt in cijfers uit wat het effect is van het planten van extra bomen. Of in welke mate natuurinclusief bouwen in een wijk bijdraagt aan de biodiversiteit. De meetlat levert het ‘groene bewijs’!

 

BomenMonitor en waterhuishouding
Heftige regenbuien en de trage afvoer van regenwater kunnen voor veel overlast zorgen. Straten, kelders en huizen kunnen onderlopen, wat vaak leidt tot schade. Gelukkig kunnen we bomen inzetten om de overlast te beperken.

 

Een duurzaam watersysteem pakt problemen bij de bron aan: daar waar het water valt. De boomkroon onderschept een deel van het hemelwater. Met name bij kleine buien kan dit aanzienlijk zijn. Zo kan een grote boom tot wel 3 mm water in zijn kroon bufferen. Dat lijkt maar weinig? Over een dorp of stad gezien gaat het al snel om vele kubieke meters water die niet meer in het riool stromen. Bomen verdampen ook water dat ze via hun wortels opnemen. Zo blijft de bodem rondom bomen vochtig en kunnen andere planten ook beter
overleven. En die grond onder de boom laat water infiltreren.

 

Willen we in beeld krijgen hoeveel bomen bijdragen aan de waterhuishouding, dan moeten we ze natuurlijk wel in kaart brengen. Daarbij is de BomenMonitor een perfecte ondersteuning. Het kroonoppervlak en -volume zijn bekend. Zo kunnen we uitrekenen hoeveel water bomen jaarlijks afvangen. En wat de besparing hiervan is in euro’s. Maar we kunnen ook die locaties in kaart brengen waar het plaatsen van extra bomen een maximale invloed heeft.

 

Boomwortels versus kabels
In de Nederlandse bodem ligt een dicht netwerk van kabels en leidingen. En elke dag komen daar tientallen kilometers bij. Alleen voor de
aanleg van glasvezelkabels wordt elk jaar al zo’n tienduizend kilometer gegraven!

 

Vechten om de ondergronds ruimte
Kabels en leidingen komen regelmatig in conflict met boomwortels. Bij graafwerk ontstaat soms onherstelbare boomschade. Het is dus
belangrijk om al bij de voorbereidingen een nauwkeurig en recent beeld te hebben van waar bomen staan. En waar dus wortels te verwachten zijn. Dat is precies wat de BomenMonitor biedt. Van elke boom hebben we de kroonprojectie, stampositie en het kluitmodel in beeld. Zo is te voorspellen waar gegraven kan worden of waar boren beter is.

 

Gebruikers
Adviesbureau Stantec uit Arnhem gebruikt de BomenMonitor voor zijn Bodemrisicokaart. Dat is een online omgeving waarin met één druk op de knop alle ondergrondse informatie beschikbaar is. Verglazer CAIW gebruikt de BomenMonitor voor het doorrekenen van de haalbaarheid van zijn verglazingsprojecten. Verschillende grondroerders gebruiken de BomenMonitor voor het ontwerpen van graaftrajecten. Onze experts maken risicokaarten met de data uit de BomenMonitor voor gemeenten, wanneer er binnen de gemeentegrenzen gegraven gaat worden.

 

Win-win: vloeiend werkproces en geen boomschade!
Het is een echte win-winsituatie. Door boominformatie toe te voegen aan het werkproces, ontstaat een gedegen voorbereiding, een vloeiend werkproces én wordt schade aan bomen geminimaliseerd. Zowel grondroerder als boombeheerder plukken hier de vruchten van. Zo werken wij intensief samen met onze spreekwoordelijke aar(d/t)svijand om de BomenMonitor elke dag verder te verrijken.

 

Tijdreizen door het nationale bomenbestand

BomenMonitor 2019 2019
BomenMonitor 2015 2015

Veranderingen in het bomenbestand zeggen niet alleen iets over de manier waarop wij met onze bomen omgaan. Ze vertellen ook veel over klimaatverandering. Met onze BomenMonitor hebben we alle bomen van Nederland (en Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen) in kaart. En berekenen we hun baten en waarden voor onze maatschappij. Wij laten de waarde van bomen zien in relatie tot gezondheid en welzijn en klimaat en biodiversiteit. Wij leveren groene data en landkaarten, maken analyses en geven richtlijnen om succesvol te vergroenen.

‘Big green data’
Ons team van boomtechnisch ingenieurs, big-dataspecialisten en remote-sensing-experts heeft al die honderd miljoen bomen op kaart gezet. En elke dag opnieuw bekijken zij of de boom die er gisteren stond, vandaag nog steeds staat. Waarom deze ontwikkeling, deze monsterklus? Simpel: wij willen het verschil maken! Wij willen onze groene leefomgeving verbeteren en
toekomstbestendig maken. Dat doen wij door ‘big green data’ te combineren met de hoogwaardige kennis van onze ‘groene’ experts.

Alle boomkronen vanaf 2015
Nu al bevat de BomenMonitor alle boomkronen vanaf 2015. Zo kunnen we tijdreizen en veranderingen in het bomenbestand haarfijn in beeld brengen. Daar kan vervolgens iedereen zijn voordeel mee doen in de bijdrage aan een positieve klimaatverandering.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?