Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Bomen

Wij hebben zicht op alle honderd miljoen bomen van Nederland. Onze boomkennis reikt van satellietdata tot en met het microleven rond het wortelpuntje. Onze boomtechnisch ingenieurs inventariseren, controleren en beoordelen bomen. Onderzoek naar boomveiligheid, monumentale bomen in kaart brengen en het maken van een bomeneffectanalyse. We maken boombeschermingsplannen vanuit onze brede expertise.

Wij hebben zicht op alle honderd miljoen bomen van Nederland. Onze boomkennis reikt van satellietdata tot en met het microleven rond het wortelpuntje. Onze boomtechnisch ingenieurs inventariseren, controleren en beoordelen bomen. Onderzoek naar boomveiligheid, monumentale bomen in kaart brengen en het maken van een boomeffectanalyse. We maken boombeschermings- en beheerplannen vanuit onze brede expertise.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?