Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Ziekten-en-plagen

Ziekten en plagen

Dienst

Met het veranderende klimaat neemt de druk door warmteminnende plaaginsecten steeds verder toe. We kennen allemaal die ‘jeukrups’ in eiken die mens en dier teistert. Ook roetschorsziekte, een schimmel die voorkomt in esdoorns, is met een flinke opmars bezig. Dit is een erg gevaarlijke schimmel. Zijn vrijkomende sporen kunnen chronische longontsteking veroorzaken. Voor bomen zijn bijvoorbeeld paardenkastanjebloedingsziekte, essentaksterfte en letterzetter fataal. En massaria in platanen geeft veiligheidsrisico’s.

Picture of Fons van Kuik

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?