Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
  • Author: Fons van Kuik

Fons van Kuik

Senior adviseur ecosysteemdiensten
Over Fons van Kuik

Mijn expertise
Ik ben opgeleid als plantenziektekundige aan de universiteit van Wageningen. Van specialist van gezonde bomen en planten heb ik mij gaandeweg ontwikkeld tot adviseur bomen en hun invloed op de biodiversiteit en het welbevinden van inwoners. Ik zet mijn kennis over de baten van bomen graag in voor een groene en gezonde leefomgeving. Daarnaast ben ik expert op het gebied van ziekten en plagen in bomen.

Mijn ervaring
Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in het ‘groene’ vak. Zo werkte ik jarenlang bij het praktijkonderzoek van Wageningen Universiteit & Research aan boomkwekerijgewassen. Daarnaast heb ik onder andere gewerkt aan protocollen en richtlijnen voor de groene leefomgeving die nu landelijk worden ingezet. Ook heb ik de wetenschappelijk achtergrond van i-Tree geanalyseerd. i-Tree NL wordt nu gebruikt om de baten van bomen in kaart te brengen.

Wat kan je van mij verwachten?
Ik beweeg mij het liefst op het grensvlak van kennis en praktijk. Ik breng graag structuur in de wensen en ambities rond de groene leefomgeving. Wat is het vraagstuk dat er ligt? Waar vinden we het antwoord? Ik werk daarbij graag samen met andere partijen. Je kan van mij verwachten dat ik verder denk dan de geijkte paden. Bij Cobra is er een prachtige interactie tussen de groene, theoretische, kennis en de kennis uit de praktijk. Die combinatie vind ik goud waard.

Schakel mij in voor:
  • Ontdekken waar ruimte is voor bomen
  • Meedenken in groen beleid
  • Monitoren van de ambities in groenbeleid
  • Meten van de waarde van de groene leefomgeving
  • Realiseren van ambities op biodiversiteit
  • Delen van kennis over ziekten en plagen in bomen
Mijn achtergrond
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?