• Home
  • Nieuws
  • Participatie in onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid

Participatie in onderzoek naar klimaatadaptatie en gezondheid

Nieuws

Het consortium ‘BluE and greeN Infrastructure desiGned to beat the urbaN heat’, afgekort BENIGN, staat onder leiding van prof. dr. Erwin van der Krabben van de Radboud Universiteit. In BENIGN komen verschillende disciplines bijeen: onderzoekers van de Radboud Universiteit, de Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research, Hogeschool Leiden, Deltares en Donders Institute werken samen met partners uit het bedrijfsleven, waaronder Cobra Groeninzicht, ngo’s en de gemeenten Hilversum, Dordrecht en Leiden. Het is een mooie samenwerking van partners die actief zijn in het fysieke en sociale domein en in het zorgdomein. Samen naar een gezondere leefomgeving in tijden van klimaatverandering. BENIGN onderzoekt hoe de zogeheten ‘blauwe en groene netwerken’ in de bebouwde gebieden kunnen bijdragen aan gezonde leefomstandigheden in buurten en gebouwen. De financiering komt vanuit het programma ‘Klimaatadaptatie en ‘Gezondheid van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).


De centrale onderzoeksvraag is: Wat is het effect van stedelijke blauwe en groene verbindingen op de leefkwaliteit (hittestress, waterkwaliteit, plantenpollen) en de menselijke gezondheid?

BENIGN onderzoekt hoe we blauwe en groene elementen en verbindingen het beste kunnen inrichten in de stad om het welbevinden en gezondheid te verbeteren. De inrichting en de kwaliteit van onze leefomgeving is nauw verbonden met sociale aspecten. En heeft direct en indirect invloed op de gezondheid van de mens, planten, dieren en het milieu. Een integrale en interdisciplinaire aanpak staat daarom centraal in dit onderzoek.

Er komen experimenten in de bebouwde omgeving, ‘living labs’, in drie gemeenten in Nederland: Leiden, Dordrecht en Hilversum.

Welke bijdrage levert Cobra Groeninzicht?

BENIGN wil het effect van groene en blauwe elementen en structuren op hittestress bij mensen aantonen. Daarvoor is data van hoge kwaliteit nodig. Cobra’s BomenMonitor en kennis van groene data zijn hierin zeer waardevol. Naast de inzet van onze experts in GIS en remote sensing, leveren we als partner ook kennis over ecosysteemdiensten en bomen. Wij zijn blij dat er ‘living labs’ komen in drie gemeenten. In bestaande situaties brengen we de wetenschap in praktijk. Ongetwijfeld gaan zich hierbij onverwachte situaties voordoen. Spannend en leerzaam. Uiteindelijk komen we meer te weten over de effecten van groene en blauwe netwerken in de stad op de hittestressbeleving van bewoners.

Resultaten delen

Een belangrijke doel van het BENIGN-project is het maken van een beslissingsondersteunend model. Gemeenten kunnen dit model gebruiken om keuzes te maken bij het inrichten van groene en blauwe elementen. Zo kunnen zij een gezondere leefomgeving creëren.

Essentieel onderdeel van het onderzoek is het delen van de resultaten. Uitleggen wat de dagelijkse praktijk met de bevindingen kan. Daarom gaan we de resultaten breed communiceren met de buitenwereld. Natuurlijk via de communicatielijnen vanuit het onderzoeksprogramma, maar ook via onze Cobra Community. Ben je nog geen lid van onze Community meld je dan aan via Cobra Community. Communicatie met de gebruikers is belangrijk om het beslissingsondersteunend model nog verder te optimaliseren.

Senior adviseur ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?