Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

3-30-300-regel

Het stedelijk landschap benchmarken, waar wordt het beter?

De 3-30-300-regel is een perfecte maatstaf om het succes van het stedelijke landschap te benchmarken. Cobra heeft de regel doorgerekend voor heel Nederland, en deze data is vanaf nu jaarlijks te leveren. Jaarlijks, dus op deze benchmark kun je ook monitoren! Wordt het beter in je stedelijk gebied of juist slechter? En waar dan? Deze data kan je ontsluiten met onze 3-30-300-kaarten.

Vind je dit soort data wel interessant, maar wil je ook weten hoe de regel nou precies werkt? Of wat je er exact mee kunt? Welke wetenschappelijke inzichten eraan ten grondslag liggen? Neem dan contact met ons op via Dirk Voets

Een groene gezonde leefomgeving voor iedereen!

In gemeenten, buurten en wijken. Groen en gezonde leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is inmiddels algemeen bekend.

Nu hebben we bij Cobra de BomenMonitor ontwikkeld en dus weten we waar het groen zich bevindt. In parken, in buurten, langs straten, gemeentebomen en alle particuliere bomen. Je zou dus zeggen één en één is twee. Echter, er zit nog een stap tussen.

Namelijk hoe verbind je het groen met een gezonde leefomgeving?

3 bomen zichtbaar vanuit elk huis

De eerste regel is dat iedereen vanuit huis minstens 3 bomen (van behoorlijke omvang) moet kunnen zien. Recent onderzoek toont het belang aan van zichtbaar groen voor de mentale gezondheid en welzijn van mensen. 

30% boomkroonbedekking rondom elk gebouw

Onderzoek toont aan dat er een verband is tussen de boomkroonbedekkingsgraad en bijvoorbeeld de koeling van de omgeving, een beter luchtmilieu, mentale en fysieke gezondheid. Door meer te vergroenen moedigen we bewoners ook aan om meer tijd buiten door te brengen wat op zijn beurt de sociale cohesie bevordert.

Veel ambitieuze wereldsteden hebben 30% boomkroonpercentage rondom elk gebouw als doel gesteld. Op gebouwniveau zou 30% een minimum moeten zijn en waar mogelijk liefst nog een hoger percentage.

300 meter vanaf het dichtstbijzijnde park of groene ruimte

Niemand mag meer dan 300 meter van een park of groene ruimte wonen waar je kunt recreëren.  Veel studies onderstrepen het belang van de nabijheid van een gemakkelijke toegang tot hoogwaardige groene ruimte die voor recreatie kunnen worden gebruikt. Als afstand wordt vaak een wandeling van vijf tot tien minuten genoemd. Dit stimuleert het recreatief gebruik van groen en dat heeft op zijn beurt positieve invloed op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.

Uiteraard verschilt de lokale context; de behoeften in bijvoorbeeld voorsteden met een lagere dichtheid van de bebouwing zullen verschillen van die in dichtbebouwde stedelijke gebieden. 

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?