FutureTrees

Groenblauwe dooradering

De realisatie van minstens 10% groene en blauwe dooradering in het landelijk gebied is een middel om aan onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water te voldoen. 

Om inzicht te geven hoe we er als Nederland voor staan, hebben we per gemeente uitgerekend hoeveel (bruto) groenblauwe dooradering in het landelijke gebied aanwezig is. Het resultaat hebben we in een infographic verwerkt die kosteloos te downloaden is.

3+30+300-regel

De 3+30+300-regel is bedacht door prof. dr. Cecil Konijnendijk en een perfecte maatstaf om te sturen op vergroening. Want als je weet hoe de woningen en bedrijven in jouw gemeente scoren op deze regel, kun je de juiste prioritering aanbrengen in het vergroenen van straten en wijken. De scores op de regel openen het gesprek met politiek, inwoners en ondernemers over waar te vergroenen. 

De meest actuele scores op de 3+30+300-regel zijn nu voor elke gemeente beschikbaar.

BomenMonitor

Met de BomenMonitor hebben we zicht op alle bomen in Nederland: gemeentelijke én particuliere bomen. Daarmee berekenen we onder andere de baten en waarden van bomen voor onze maatschappij. Wij brengen hun waarde in beeld in relatie tot gezondheid en welzijn en klimaat en biodiversiteit. Wij leveren groene data en landkaarten, maken analyses en geven richtlijnen om succesvol te vergroenen.

Zieplaweb

Zieplaweb is hét onafhankelijke online platform dat het beheer van ziekten en plagen een stuk eenvoudiger maakt. Zieplaweb brengt alle aspecten van het beheer op één plek samen: van registratie en stroomlijning van meldingen tot inspecties, aansturing van bestrijders en monitoring.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?