Expertise

Wij innoveren, grijpen kansen, investeren in kennis en delen die met de wereld. De groene leefomgeving is ons werkveld. Onze experts hebben groene vingers, groene hersens en een groen hart. En zijn dol op ‘groene’ data en complexe algoritmes.

Wij onderzoeken, analyseren, adviseren, monitoren en voorspellen. Met satellieten vanuit de ruimte, met de microscoop in het veld en met alles wat daartussen zit. Geen ‘groene’ vraag is ons te gek!

Expertisegebieden

Wij innoveren, grijpen kansen, investeren in kennis en delen die met de wereld. De groene leefomgeving is ons werkveld. Onze experts hebben groene vingers, groene hersens en een groen hart. En zijn dol op ‘groene’ data en complexe algoritmes.

Wij onderzoeken, analyseren, adviseren, monitoren en voorspellen. Met satellieten vanuit de ruimte, met de microscoop in het veld en met alles wat daartussen zit. Geen ‘groene’ vraag is ons te gek!

Bomen

Wij hebben zicht op alle honderd miljoen bomen van Nederland. Onze boomkennis reikt van satellietdata tot en met het microleven rond het wortelpuntje. Onze boomtechnisch ingenieurs inventariseren, controleren en beoordelen bomen. Onderzoek naar boomveiligheid, monumentale bomen in kaart brengen en het maken van een boomeffectanalyse. We maken boombeschermings- en beheerplannen vanuit onze brede expertise.
ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten

Bomen leveren heel wat ecosysteemdiensten. Maar hoe breng je die baten van bomen nu in beeld? Hoe bereken je het verkoelend vermogen? Of toekomstige schaduwwerking? Hoeveel luchtverontreinigende stoffen vangen bomen ieder jaar weer af? Hoeveel CO2 leggen zij vast? Berekeningen die we voor alle bomen in Nederland gemaakt hebben, ‘hoog over’. En hoe meer kenmerken we hebben, hoe gedetailleerder de uitkomsten.

 

Flora-en-fauna

Flora & Fauna

Van quickscan flora & fauna tot het monitoren van vleermuizen. Onze ecologen struinen minutieus bomen, bermen en watergangen af met schepnet en loep. Ze vangen vossen en dassen met hun cameravallen en volgen vleermuizen met hun sensoren. Wij adviseren bij natuurinclusief bouwen, stellen werkprotocollen op en maken inrichtings- en beheerplannen. Onze ecologen zijn ook te vinden in kerken, oude gebouwen of bijvoorbeeld vestingwerken.

Bomenmonitor

Groene Data

‘Big green data’ inzichtelijk, toegankelijk en toepasbaar. Onze technisch specialisten kennen elk beheersysteem. Of het nu gaat om Kikker, GBI, GeoVisia, Map Enterprise of Obsurv. Automatisch stamposities halen uit een laserscan, handmatig karteren vanaf stereoluchtfoto’s of sensorinformatie live presenteren in een 3D Digital Twin? Onze data-experts stropen graag de mouwen op voor deze uitdagingen.

Remote Sensing

Wij observeren de groene leefomgeving vanuit de ruimte, met vliegtuigen en drones. We gebruiken satellietbeelden, luchtfoto’s en laserscandata om de bomen in Nederland en ver daarbuiten op kaart te zetten en te monitoren. Onze remote sensing-experts maken tijdreizen door het bomenbestand en versteende achtertuinen. Ze visualiseren veranderingen in de conditie van bomen. En ze bieden een helpende hand door veranderingen automatisch in beeld te brengen.
onze expertise

Innovatie

Cobra Groeninzicht is dé expert in de groene leefomgeving.
We delen onze kennis graag. Maar nog liever werken we samen met onze community-partners. Samen zetten we ons in voor groene initiatieven die bijdragen aan het optimaliseren van onze groene leefomgeving.

Cobra werkt dagelijks aan een groot aantal projecten. Dit willen we laten zien! In een duidelijk platform over onze projecten en initiatieven. 

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?