Remote sensing

Observatie van de groene leefomgeving vanuit de ruimte, met vliegtuigen en drones. We gebruiken satellietbeelden, luchtfoto’s en laserscandata om de bomen in Nederland en daarbuiten op kaart te zetten en te monitoren. Onze remote sensing-experts visualiseren tijdreizen door het bomenbestand, het verstenen van achtertuinen en brengen veranderingen in de conditie van bomen (automatisch) in beeld.

Observatie van de groene leefomgeving vanuit de ruimte, met vliegtuigen en drones. We gebruiken satellietbeelden, luchtfoto’s en laserscandata om de bomen in Nederland en daarbuiten op kaart te zetten en te monitoren. Onze remote sensing-experts visualiseren tijdreizen door het bomenbestand, het verstenen van achtertuinen en brengen veranderingen in de conditie van bomen (automatisch) in beeld.

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?