Schaduwanalyse

Dienst

Wij genereren jaarlijks een actueel hoogtebestand van Nederland. Daarmee kunnen we allerlei prachtige analyses uitvoeren. Eén van die analyses is de schaduwanalyse. Met deze schaduwanalyse berekenen wij de ‘groene’ en ‘grijze’ schaduw. Ofwel: wat is de schaduwval van alleen het boombestand of van alleen de bebouwing?

Een voorbeeld: van luchtfoto naar schaduwkaarten

Meer groene schaduw in de stad

Maar waarom dit onderscheid tussen groen en grijs? Eén van de redenen is dat het creëren van schaduw in de stad vaak een beleidsdoel is. En bomen zijn zeer geschikt om extra schaduw te creëren. Maar waar plaats je die bomen dan? Onze schaduwanalyse helpt om die vraag te beantwoorden.

Picture of Jarren Verbeek

Specialist Remote Sensing & GIS

Telefoon 0882627223

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?