Tijdreizen door het bomenbestand

Dienst

De baten van bomen, ze zijn bijna ontelbaar. Daarom slaan vele partijen de handen ineen voor een gezond en talrijk bomenbestand. Toch ontkom je er niet aan om af en toe een boom te moeten vellen. Gelukkig worden er ook nieuwe bomen geplant. Maar onder de streep; groeit of krimpt ons boombestand nu? De tijdreis van Cobra geeft een zeer gedetailleerd antwoord op die vraag.

Kroonoppervlak in pixels

De tijdreis is niet eenvoudig. Bomen veranderen door de tijd heen. Ze groeien, verliezen hun bladeren, worden gesnoeid en soms geveld. De waarneembaarheid verschilt per jaar, per seizoen en zelfs per dag. De truc is om de echte mutaties te onderscheiden van alledaagse veranderingen. Daar hebben we bij Cobra een oplossing voor gevonden. Op pixelniveau brengen we de mutaties van een bomenbestand in beeld. Hiervoor gebruiken we fotogrammetrie, GIS en artificiële intelligentie. Wij meten vooral het kroonoppervlak en niet zozeer de aantallen bomen.

Trends

Het resultaat van onze analyses is een kaart met ‘mutaties’. Wij hanteren drie klassen: er is niks veranderd, er is sprake van groei of nieuwe aanwas of er is boomkroon verdwenen. Deze kaart schalen we op om bijvoorbeeld naar trends op buurtniveau te kijken.

Picture of Jarren Verbeek

Specialist Remote Sensing & GIS

Telefoon 0882627223

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?