Diversiteitsanalyse

Dienst

Met uw boomgegevens analyseren we de diversiteit aan boomsoorten in een gebied. Bijvoorbeeld in een park, een wijk of een hele gemeente. Deze analyse leggen we vervolgens langs een meetlat: hoe is de verdeling op basis van soort, geslacht of familieniveau? Voor een divers bestand geldt namelijk een grens aan het aandeel bomen van een bepaalde categorie. Bijvoorbeeld de regel 5-10-20% voor soort-geslacht-familie. Ook cultivars kunnen we hierin apart onderscheiden (2%).

Risicoanalyse

Door in beeld te brengen welke soorten voorkomen, kunnen we ook een risicoanalyse maken. Welke soorten zijn vatbaar voor ziekten en plagen? Wat kan de impact daarvan zijn op het bomenbestand? Ook is hierin relevant hoe deze kwetsbare soorten geografisch verdeeld zijn over het gebied. Eén uniforme laan van een gevoelige soort is kwetsbaarder dan losse bomen verdeeld over een wijk.

De toekomst groeit nu

Daarnaast is een divers bomenbestand natuurlijk ook goed verdeeld in leeftijd en grootte. Want de toekomstbomen van morgen groeien nu. We brengen de verdeling in beeld op basis van uw gegevens en eventueel aanvullende gegevens over boomhoogte en kroonbreedte. Deze gegevens halen we uit onze BomenMonitor.

Picture of Evelien Droge

Adviseur GIS & Ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627234

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?