Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Risicoanalyse kabels en leidingen

Dienst

Vroeger kwamen onze boomspecialisten en taxateurs vaak pas in beeld ná boomschade door graafwerk voor kabels en leidingen. Gelukkig zitten we nu meestal al aan de voorkant aan tafel bij grootschalige kabelprojecten.

Kluitmodel

Vanuit de BomenMonitor weten we precies waar een boom staat. Maar we weten ook zijn hoogte en de grootte van zijn kroon. Met deze gegevens maken wij alvast een kluitmodel. Zo kunnen we vanachter de computer al een eerste analyse maken van een gepland kabels- en leidingentracé. Waar kom je onder de kroon? Waar werk je in de kwetsbare zone rond de kroon? En waar zit je eigenlijk zo dicht op de stam dat je meteen in de knel komt met de (stabiliteits)kluit van de boom? Zo kan onze opdrachtgever het geplande tracé gericht nalopen en eventueel aanpassen.

Live advies

Waar onduidelijkheid blijft over de mogelijkheden, gaan wij ter plaatse kijken. We verwerken onze adviezen direct in een online omgeving. Hier kijken kabelaars, uitvoerders en de gemeente LIVE in mee! Wij maken ook automatisch nette rapporten met kaarten en foto’s en onze adviezen voor de (on)mogelijkheden bij de uitvoer. Zo kan bij de aanvraag van vergunningen snel een complete aanvraag klaarstaan.

Picture of Evelien Droge

Adviseur GIS & Ecosysteemdiensten

Telefoon 0882627234

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?