Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)
Downloads

Bomenposter 'Werken rond bomen'

Dagelijks vinden in de openbare ruimte veel werkzaamheden plaats bij bomen. En bij hun wortels. Die werkzaamheden kunnen grote gevolgen hebben voor het duurzame behoud van bomen. Daarom is het belangrijk om zorgvuldig te werken.

In één oogopslag

Wij hebben een eigen poster ‘Werken rond bomen’ gemaakt, gebaseerd op die van het Norminstituut Bomen. Onze poster laat duidelijk zien welke belangrijke randvoorwaarden gelden bij werkzaamheden rond bomen. Een handig intern én extern communicatiemiddel voor u als opdrachtgever!  

Belangrijk

Tekst en beeld maken duidelijk met welke wet- en regelgeving u rekening moet houden bij de uitvoering van werkzaamheden. Deze punten komen aan bod:

Vleermuisonderzoek doorlooptijd

Goed en tijdig ecologisch onderzoek bespaart veel geld in uw (bouw)project. Dat zien we steeds weer in de praktijk. Uw werkzaamheden kunnen namelijk gevolgen hebben voor beschermde plant- en diersoorten. Dat kan botsen met de Omgevingswet. Gevolg: hinder en vertraging in de voortgang van uw project.

Stappenplan

Onze handige poster toont de verschillende stappen van zorgvuldig vleermuisonderzoek. U krijgt inzicht in de belangrijke momenten én de doorlooptijd hiervan. Een praktisch handvat in uw interne én externe communicatie!

Belangrijk

Dit document helpt u bij het bepalen van de stappen en de tijd die nodig zijn voor gedegen vleermuisonderzoek. Onmisbaar bij het plannen van uw project!

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?