Bomenkansenkaart

Dienst

Door het hitte-eiland-effect worden steden steeds warmer. Steeds meer gemeenten houden hier rekening mee. Zij gaan op zoek naar locaties om bomen te planten. Want dit groen zorgt voor verkoeling, een betere waterafvoer en meer biodiversiteit. Groen heeft ook een positieve invloed op onze gezondheid. Alles volplanten dan maar?

Ruimte en kwaliteit
Of toch niet? Ruimte voor nieuwe bomen in steden is schaars. Vooral als je grote, gezonde bomen wilt planten, die echt bijdragen aan verkoeling en ecosysteemdiensten. Wij hebben een model ontwikkeld dat op zoek gaat naar die potentiële locaties om een boom te planten: het groeiplaatsmodel. We kijken met dit model niet alleen waar deze locaties zich bevinden, maar geven ook aan hoeveel (wortel)ruimte er beschikbaar is. Op basis daarvan weten wij precies hoeveel bomen er geplant kunnen worden. Het resultaat noemen wij de bomenkansenkaart.

Hoe werkt het model?
In de eerste stap onderscheidt het model geschikte en ongeschikte plantlocaties. Dit gebeurt op basis van boven- en ondergrondse obstakels. In de nabijheid van gebouwen, waterdelen, spoorbanen, asfaltwegen en fietspaden wilt u liever geen bomen planten. Het model classificeert deze locaties dan ook als ongeschikt. Ook kijken we naar ondergrondse obstakels zoals kabels en leidingen. U wilt natuurlijk niet dat uw toekomstige boom schade veroorzaakt aan het riool. De locaties die overblijven, zijn meestal onverharde oppervlaktes. Bijvoorbeeld grasvelden, bermen of beplantingsvakken.

Het model vertaald naar uw situatie
Het model is flexibel in te richten. Wij kunnen de criteria voor geschikte of ongeschikte locaties namelijk naar uw wensen aanpassen. Bent u bijvoorbeeld bereid parkeerplaatsen te bestraten met grasbetonblokken? Dan kunnen we parkeerplaatsen als een geschikte locatie meenemen in de analyse. Maar u kunt ook bepaalde locaties uitsluiten. Soms zijn nieuwe bomen bijvoorbeeld ongewenst bij huizen met zonnepanelen.

Uw keuzemogelijkheden
Nadat ons groeiplaatsmodel de potentiële locaties in beeld zijn gebracht, is het aan u om te bepalen waar nu daadwerkelijk een boom geplant zal worden. Om dit keuzeproces te versimpelen, voegen wij een aantal attributen aan de potentiële groeiplaats toe. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen groeiplaatsen bekijken waar een 1e grootte boom (>15 m) die minimaal 60 jaar oud geplant kan worden. 

In het kort kunt u selecteren op: de gewenste boomgrootte, de gewenste eindleeftijd, of een groeiplaats binnen de eigendomsgrenzen van een gemeente valt en het huidige type oppervlak van de groeiplaats. Het eindproduct met alle keuzemogelijkheden kunnen wij voor u in ons online Dashboard omgeving plaatsen.

Struiken, heesters of bloemrijk grasland
In het geval de potentiële groeiplaats ongeschikt is om een boom te planten, dan komt de groeiplaats wellicht in aanmerking om ander groen aan te brengen. U kunt bijvoorbeeld denken aan struiken, heesters of bloemrijk grasland.

Boomvervangingsanalyse
De bomenkansenkaart kijkt dus naar geschikte groeiruimte voor nieuwe bomen. Maar we kunnen ook kijken naar de beschikbare groeiruimte van de huidige bomen. We kijken dan per boom hoeveel ruimte deze beschikbaar heeft om zich heen. Op basis van boomsoort, boomleeftijd en het grondwaterprofiel kunnen we inschatten hoeveel ruimte de boom al verbruikt heeft. Zo berekenen we de nog vrije wortelruimte. Samen met de conditie en leeftijd van de boom geeft die een beeld van hoeveel jaar de boom nog vooruit kan. Deze berekening noemen wij een boomvervangingsanalyse.

Tim Jak

Specialist GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?