3D Digital Twin

Dienst

Wij hebben een landsdekkende ‘groene’ 3D Digital Twin. Hierin staan alle honderd miljoen bomen en hun kenmerken uit de BomenMonitor. Ook alle gebouwen staan als 3D-object in deze Digital Twin.

Onze klimaatstresskaarten, versteningsdichtheidgegevens of bijvoorbeeld de biodiversiteitsindexen brengen in één oogopslag risico’s en kansen in beeld.

Door slimme selectiefuncties, zoals het plaatsen of verwijderen van bomen en schaduwanalyses, is onze Digital Twin een erg functionele omgeving voor de beleidsmaker en boombeheerder. En voor de communicatie met bewoners. Onze Digital Twin is supereenvoudig te gebruiken, namelijk gewoon via de internetbrowser. En je kunt de Digital Twin makkelijk integreren in je eigen website.

Onze ‘groene’ 3D Digital Twin inzetten voor jouw organisatie? Neem dan contact op met Tim Jak.

Picture of Tim Jak

Specialist GIS & GEO informatie

Telefoon 0882627200

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?