amfibie-onderzoek

Amfibie-onderzoek

Dienst

Amfibieën, dat zijn salamanders, padden en kikkers, leven zowel in het water als op het land. Alle amfibieën zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Soms worden algemenere soorten op provinciaal niveau vrijgesteld van bescherming. Bijvoorbeeld bastaardkikker en kleine watersalamander. Binnen Nederland zijn dus belangrijke verschillen in de bescherming van deze soorten.

Wordt er dus gewerkt in de habitat van amfibieën? Dan is het zaak om goed vast te leggen hoe omgegaan moet worden met deze dieren. Wij voeren daarvoor onderzoek uit en:

  • luisteren naar kooractiviteit;
  • bemonsteren met schepnet en ook voor eDNA;
  • zoeken naar adulten, larven of eitjes.

Meer weten over onderzoek naar amfibieën? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Deel met jouw netwerk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?

Leuk dat je met ons wilt samenwerken!

Vul hieronder je gegevens in, en we nemen snel contact met je op.