• Author: Jasper Verhaar

Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie
Over Jasper Verhaar

Mijn werk bestaat uit onderzoek en advisering op ecologisch vlak. Ik neem ambtenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties bij de hand en maak hun wensen waar. Dit alles binnen de kaders van de Wet natuurbescherming. Zo waarborg ik zowel natuur als het juridische aspect.

Ik creëer een gezonde balans tussen natuurbescherming en ruimtelijke ontwikkelingen. Beide ontwikkelen zich tegenwoordig in rap tempo. Het is mijn taak ze met elkaar te verweven. Ik ben en blijf regelmatig in het veld te vinden. Dit is niet alleen erg leuk en (ont)spannend, maar ook reuzebelangrijk als ecoloog. Uit de praktijk blijkt keer op keer hoe het werkelijk zit.

Favoriete boom
Favoriete boom: die met een vleermuiskolonie erin!

Schakel mij in voor:
  • Ecologie en biodiversiteit
  • Wet natuurbescherming
  • Ecologische begeleiding
  • Onderzoek en advies
  • Stedelijke natuur
Mijn achtergrond
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?