Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Verduurzamen onder ecologische begeleiding  

Nieuws

Onderhuurders 
Orly & Endevoets werkt voor Woonmeij aan het verduurzamen van woningen in Den Dungen. Spouwmuren worden geïsoleerd en daken vervangen. Maar uit ecologisch onderzoek van Jasper Verhaar (specialist natuur en ecologie) bleek dat juist daar ook vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen wonen…  

Dure overtreding 
“Verduurzamen zonder maatregelen is hier dus niet mogelijk, zoals vaak in oudere woningen”, legt Jasper uit. “Want worden de werkzaamheden niet juist uitgevoerd? Dan raken beschermde soorten hun verblijfplaats kwijt of worden zelfs gedood. En dat zijn overtredingen van de Omgevingswet, met flinke boetes tot gevolg.”  

Samen leven 
Duurzaam wonen, met ruimte voor mens én dier. Daar gaan we voor, ook in Den Dungen. Ecologische begeleiding van verduurzamingsprojecten zorgt ervoor dat vleermuizen en vogels niet te lijden hebben onder de renovatie. Met ecologisch advies gaan we nog een stap verder. Natuurinclusieve mogelijkheden zoals vleermuis- en vogelkasten zorgen ervoor dat de dieren na de renovatie kunnen terugkeren naar ‘hun’ woningen. Liefst nog in grotere aantallen dan voorheen! 

Door de bomen het bos… 
Zo’n verduurzamingsproject heeft heel wat voeten in de aarde. Woonmeij streeft naar ‘nul op de meter’ en daar komt veel bij kijken. Zelfs zonder vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. Zonder kennis van de Omgevingswet bestaat de kans dat zulke projecten onnodig moeizaam en duur worden.  

Ecologische begeleiding  
Jasper begeleidt opdrachtgevers bij het opstellen van het ecologisch werkprotocol, inclusief de ontheffingsaanvraag. Hij geeft advies over de juiste periode voor de renovatie. In dit geval de winter, want dat is tussen twee broedperiodes in. Jasper en zijn team zorgen ook dat de woningen ruim voor de start van de renovatie vrij zijn van beschermde soorten. “Dit gebeurt uiteraard op een diervriendelijke manier”, benadrukt Jasper. “We plaatsen bijvoorbeeld zogenaamde exclusion flaps in openingen. Zo kunnen vleermuizen de woning wel verlaten, maar er niet in terugkeren. Ecologische begeleiding is essentieel. Dit is het moment waarop je echt een beschermde soort kunt redden. Anders gaat zo’n beestje gewoon dood.”    

Verduur-samen 
Ben jij ook bezig met (grootschalige) verduurzaming van woningen? Jasper kent de Omgevingswet op zijn duimpje en denkt graag me je mee! 

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?