DE CO2-FOOTPRINT VAN COBRA

We zijn geslaagd! We hebben ons certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 weer binnen! En we delen onze behaalde resultaten graag met je, in de hoop dat we je mogen inspireren! CO2-prestatieladder Om de CO2-footprint te verkleinen, moet je SMART te werk gaan. Daarvoor hebben we beleid opgesteld dat ieder jaar wordt getoetst aan de CO2-prestatieladder. Van […]

Cobra eropuit!

Maasheggen, pannenkoeken en een potje geluk Vrijdag 5 november trokken we eropuit met het team van Cobra Groeninzicht. Van de Antonius van Padua kerk (zo heet de kerk waarin ons kantoor is gevestigd) naar het Kruisherenklooster in Sint Agatha. We liepen door de kloostertuin langs de monumentale tulpenboom, de oude vijvers en de imposante omheiningsmuur, dwars door […]

Vergroenen met Big ‘Green’ Data

Bomen zijn ecologisch én financieel gezien belangrijk voor de stad. Ze vangen fijnstof af, verbeteren de luchtkwaliteit en zetten CO2 om in zuurstof. Bij hevige regenval zorgen bomen voor een vertraagde waterafgifte en bij hitte voor schaduw en lagere temperaturen. Ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit en beïnvloeden de waardeontwikkeling van onroerend goed. Allemaal mooi, […]

Veteranenboom onder de loep

Een holle boom, is dat erg? En wat nu als dat een hele grote boom, met een hele grote holte is? Of als het een heuse ‘veteranenboom’ is? Groene parel of veiligheidsrisico? Met zijn stamomtrek van ruim 6 m op borsthoogte mag je de imposante eik aan de Roggeweg in Rheden met recht een veteranenboom […]

Wordt Phytophthora de beuken aan de Middachterallee fataal?

Bastmonster Middachterallee

Stambloedingen bij bomen zijn geen onbekend verschijnsel. De oorzaak is een beschadiging van het onderliggende weefsel. Bijvoorbeeld door mechanische schade als gevolg van een aanrijding. Maar het kan ook duiden op de aanwezigheid van een houtboorder, bacterie of schimmel. Verschillende beuken (Fagus sylvatica) aan de Rhedense Middachterallee hebben stambloedingen. Om de oorzaak te achterhalen, hebben […]

Biodiversiteitsonderzoek stedelijke bomen

Biodiversiteitsonderzoek TreeTags

Bomen en biodiversiteitCobra Groeninzicht werkt samen met gemeente Den Haag en Naturalis aan het verbeteren van de plaatselijke biodiversiteit door een juiste keuze van boomsoorten. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en ons leefklimaat in de stad. In dit project gaan we op zoek naar de bijdrage die bomen leveren aan de stadsnatuur, nu […]

Digitale bomen voor burgers

Gemeente Wijdemeren ontsluit beheergegevens iepen via online platform van Cobra Groeninzicht Hoe kun je op een hippe, digitale manier je bomenbestand delen met burgers? De afgelopen jaren kwamen Bomenspotter, digitale bomenkaarten, digitale bomenroutes en bomenapps voorbij. De gemeente Wijdemeren ontsluit nu de gegevens uit haar Nederlandse Plantencollectie Iep voor burgers en beroepsmatig geïnteresseerden. Ze doet […]

Bomen leveren niet altijd de toegewezen ecosysteemdiensten

Klimaat en Energie

WUR en Cobra Groeninzicht bundelen krachten om tot praktische oplossingen te komen voor het temperen van hittestress. Bomen spelen een belangrijke rol in de strijd hiertegen, maar doordat de bomen in de stad het zwaar hebben leveren ze niet altijd de toegewezen ecosysteemdiensten. Een stad die haar hitte maar moeilijk kwijt kan door verstening is een veel terugkomend […]

Monsterklus: ‘groenscore’ van iedere basisschool in Nederland

Bomen maken gezond! Bomen maken gezond, dat is wat onderzoeken keer op keer bevestigen. En bomen maken bovendien ook slim! Alle reden om de ‘groenheid’ rondom basisscholen in beeld te brengen, aan de hand van vragen als: Hoe groen is mijn school eigenlijk? Hoe kan ik anders sturen op vergroening? Cobra Groeninzicht heeft daarvoor de […]

Invloed van bomen op de waarde van onroerend goed

biodiversiteit

Vorig jaar september organiseerden we een online Cobra college over ecosysteemdiensten van bomen. Een drieluik waarin we keer op keer een volle collegezaal trokken met 500 deelnemers! In het vervolg hierop geven we op dinsdag 26 januari 2021 van 10.00 – 11.15 uur een BONUS-college; Invloed van bomen op de waarde van onroerend goed. En de […]