Groen inzicht voor de leefomgeving van morgen

Professionals met groene hersens en een groen hart, met kennis van bomen, natuur en ecologie, data en remote sensing

Een groene leefomgeving nodigt uit tot spelen en bewegen, verbindt en maakt mensen gezond en blij!

Wat nu als je inzicht zou hebben in de invloed van het groen op het lokale klimaat? Of als je een gezond klimaat mogelijk kan maken door beter inzicht te hebben in de groene leefomgeving? En dat je met succesgarantie kunt sturen op natuur en biodiversiteit? Groen inzicht is onmisbaar voor het maken van de juiste keuzes die een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte nodig heeft.

Wij zijn een groep nieuwsgierige experts die samenwerken, kennis delen, innoveren en inspireren. Steeds speurend naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Die professionals met groene hersens en een groen hart, dat zijn wij! Het door passie gedreven team van Cobra Groeninzicht.

Een groene leefomgeving nodigt uit tot spelen en bewegen, verbindt en maakt mensen gezond en blij!

En wat nu als je inzicht zou hebben in de invloed van het groen op het lokale klimaat? Of als je een gezond klimaat mogelijk kan maken door beter inzicht te hebben in de groene leefomgeving? En dat je met succesgarantie kunt sturen op natuur en biodiversiteit? Groen inzicht is onmisbaar voor het maken van de juiste keuzes die een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte nodig heeft.

Wij geven dit groene inzicht via onze kennis en expertise over groen, data en remote sensing. Wij zijn een groep nieuwsgierige experts die samenwerken, kennis delen, innoveren en inspireren. Steeds speurend naar nieuwe kansen en mogelijkheden.

Mensen met groene hersens en een groen hart, dat zijn wij! De door passie gedreven experts van Cobra Groeninzicht

Alles over bomen, ecosysteemdiensten en groene data

Maak kennis met de Boominee!

Wekelijks de leukste, inspirerende verhalen uit het leven van de Boominee.
Ingrediënten: een portie sarcasme, een gezonde basis zelfspot en handige tips voor de groene leefomgeving van morgen! 

Schrijf je nu in voor de wekelijkse column.

Klant-in-zicht

We werken aan mooie projecten voor geweldige opdrachtgevers. Tijd om deze een prominent podium te geven. In een terugkerend serie filmpjes vertellen onze opdrachtgevers over hun project, hun ervaring en over onze samenwerking. 

Laatste nieuws

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?