Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Beschermde houtwallen in Venray

Nieuws

Gemeente Venray heeft prachtige houtwallen. Sommige daarvan zijn zelfs wettelijk beschermd. Een goede kaart met de positie van de houtwallen had de gemeente niet, wat beheer en bescherming van de wallen lastig maakt.

Onduidelijkheid
De onduidelijke status en positie van houtwallen maakte dat er niet altijd voorzichtig mee werd omgesprongen. Ook wist de gemeente niet om hoeveel wallen het precies ging. Soms verdwenen houtwallen ten gunste van andere ontwikkelingen. Of dat geoorloofd was, was niet altijd duidelijk te herleiden.

Waardevolle structuren
Houtwallen leveren een grote bijdrage aan de natuur en zijn kenmerkend voor het buitengebied van gemeente Venray. Het zijn superplekken voor biodiversiteit. Veel soorten vinden er voedsel en een plek om te schuilen. Een waardevolle bijdrage aan de landelijke omgeving dus, en zeker het behouden waard!

Behoefte aan inzicht
De gemeente vond het belangrijk om de houtwallen zo veel mogelijk volgens de definitie van BIJ12 digitaal op kaart te hebben. Daarnaast moest voor elke houtwal de beschermde status bepaald worden aan de hand van het bestemmings- en/of beleidsplan.

Kunstmatige intelligentie
We hebben de houtwallen op kaart gezet met behulp van slimme algoritmes en kunstmatige intelligentie. De databron is onze BomenMonitor waarin we alle bomen van Nederland sinds 2015 monitoren. Voor de specifieke vraag van Venray moesten we in de BomenMonitor op zoek naar houtopstanden die voldeden aan de opgegeven kenmerken. En dat betekent trainen en valideren, trainen en valideren totdat het uiteindelijk gewenste resultaat behaald is.

Kansrijk
Dirk Voets vertelt: “De gemeente heeft nu een GIS-bestand met de locatie van alle houtwallen. Ook hebben we een houtwallenkansenkaart gemaakt op basis van luchtfoto’s en het AHN. Gekoppeld aan de gemeentelijke KaartViewer zijn projectontwikkelingen en vergunningsaanvragen nu eenvoudig te toetsen aan de locatie en status van houtwallen. Onze datalevering helpt de gemeente ook om de natuurwaarden te verhogen. Bijvoorbeeld door te kijken waar ruimte is voor nog meer houtwallen.”

Behoud je kleinschalig groen
Vind je het ook belangrijk je houtwallen en andere kleinschalige groenelementen te behouden en beschermen? Neem dan contact op met Dirk Voets.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?