Ecologisch onderzoek Gijzenrooi

Nieuws

Bodemsanering in Eindhoven
Gemeente Eindhoven heeft onlangs een stukje bodem in het gebied Gijzenrooi gesaneerd. Op de plek van een voormalige stortplaats is de bodem namelijk vervuild. Dat deel van de bodem moet afgegraven worden. Het projectgebied ligt in een prachtige natuurlijke omgeving. Een aantal bomen moet wijken voor de sanering. En de kans is groot dat er beschermde diersoorten in het gebied leven die in de problemen komen door de werkzaamheden.

Binnen de wet
De gemeente heeft zich bij de bodemsanering aan de kaders van de natuurwetgeving te houden. Daarmee voorkomen ze overtreding, met alle financiële én vertragende gevolgen van dien. Aan de andere kant: de bodemsanering is hard nodig, want de kwaliteit van het grondwater is in gevaar. En ook daarbij gelden strenge regels. Een urgent probleem dat vraagt om een gedegen aanpak.

Schoon Gijzenrooi
Een schone bodem in Gijzenrooi biedt straks weer volop kansen. De natuur kan zich op een gezonde manier herstellen en verder ontwikkelen. De omgeving draagt dan weer bij aan het welzijn van mens en dier en brengt deze niet langer in gevaar.

Erfenis
Vroeger gold andere regelgeving rondom vuilstort dan nu. Gelukkig maar! Toch kampen veel gemeenten nog met deze erfenis uit het verleden. Voortschrijdend inzicht zet veel gemeenten aan tot actie. Maar hoe en waar te beginnen in wat veel gemeenten als een web van regels zien?

Proces op orde
Jasper Verhaar leidde het ecologische onderzoek voor de gemeente. “Eindhoven hield al vroeg in het proces rekening met deze onderzoeken. Zo leverden die geen vertraging op voor het saneringsproces”, aldus Jasper. “Na een eerste quickscan hebben we soortgericht onderzoek gedaan naar amfibieën, reptielen en kleine marterachtigen. Wij troffen Alpenwatersalamanders, bruine kikkers en gewone padden aan. En met onze wildcamera’s hebben we ook bunzingen, reeën en eekhoorns gespot. De aanwezigheid van beschermde dieren vraagt om specifieke maatregelen voor en tijdens de werkzaamheden. Daarvoor hebben we een ecologisch werkprotocol gemaakt. Zo weet iedereen wat wel en niet mag en wanneer. Een belangrijk instrument om binnen de kaders van de wet te werken.”

Plan op tijd Ben jij ook een sanering aan het voorbereiden? Of andere werkzaamheden die wellicht een gevaar vormen voor beschermde natuur? Plan je ecologisch onderzoek dan op tijd in. Kan je hierbij wel wat hulp gebruiken? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Communicatieadviseur & Community manager

Telefoon 0882627221

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?