Nieuws

Bomen in beeld

Is standaard de standaard?Ook gemeente Oirschot werkt met een integraal beheerpakket. Maar zoals vaak, voldoet dit niet aan de wensen van de groenbeheerder. Aan de

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?