Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Download de infographic groenblauwe dooradering

Nieuws

In 2030 moet minstens 5% van het landelijk gebied groenblauw dooraderd zijn en in 2050 minstens 10%, zo staat in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De realisatie van 10% groene en blauwe dooradering is een middel om aan onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water te voldoen.

Een taak voor gemeenten en provincies om een klinkend samenspel van elementen te realiseren, binnen de geldende ecologische en economische kaders. Maar hoe pak je zo’n grote opgave aan, 10% groenblauwe dooradering in 2050? Als je niet weet waar je nu staat? Verandering begint met inzicht; een gedegen analyse van de huidige situatie en een gericht aanvalsplan voor de toekomst.

Een groenblauwe toekomst is een gouden toekomst. Een buitengebied in balans, met ruimte voor vrije natuur én agrarisch gebruik; klimaatrobuust en biodivers. Daar is immers iedereen en alles bij gebaat.

Zonder inzicht in blauw en groen is het voor gemeenten onmogelijk het grote doel van 2050 te behalen. Versnipperde informatie leidt tot een versnipperd landschap, vol tegenstrijdige belangen. Belangen die opzichzelfstaand met de beste bedoelingen worden nagestreefd, maar samen geen toekomstbestendig totaalbeeld vormen.

Kent een gemeente het percentage groenblauwe dooradering in haar landelijk gebied? Dan weet ze waar werk aan de winkel is. Waar meer groen in het aanvalsplan? Waar meer blauw? Waar meer verbinding?

Door het koppelen van open source data aan onze eigen BomenMonitor en de Biodiversiteitsindex hebben wij voor elke gemeente nu een uitgangspunt waarmee ze vooruit kan.

Ben jij ook benieuwd hoe jouw gemeente ervoor staat? We hebben een heldere infographic per gemeente opgesteld die hier kosteloos te downloaden is.

Senior adviseur Marketing & Communicatie

Telefoon 0882627221

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?