Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

De bomen van Landgoed Coudewater

Nieuws

Bouwen met bomen
Groen, rust en ruimte zijn typerend voor Landgoed Coudewater in Rosmalen. Ook als er straks meer mensen wonen. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, met respect voor wat Coudewater zo uniek maakt: de drieduizend bomen op het terrein. Niet altijd eenvoudig, maar met een goed plan én verstand van zaken gaat het lukken. Sinds drie jaar ondersteunt Cobra de initiatiefnemer van dit nieuwbouwproject bij alles wat met bomen te maken heeft.

Lange adem
Bij projecten als Coudewater ga je niet over een nacht ijs. Het begon met een bomeninventarisatie: wat staat er eigenlijk precies? Gevolgd door een bomeneffectanalyse: wat is het effect van de plannen op de bomen? En dan: het boombeschermingsplan. Dat biedt niet alleen handvatten voor de uitvoering, maar is ook cruciaal bij het aanvragen van vergunningen. Het bomenbestand op Coudewater is divers: van kleine, jonge bomen tot monumentale prachtexemplaren, meer dan het behouden waard. Uitgangspunt was wonen in een unieke, groene omgeving. En ook al konden niet alle bomen behouden blijven; dit doel wordt zeker gehaald.

Nog groener in 2027
Landgoed Coudewater krijgt met deze woningbouw een nieuwe bestemming. Een groene leefomgeving, waarin straks meer nieuwe bomen worden aangeplant, dan voor de bouw zijn geveld. De komende jaren worden vierhonderd nieuwe woningen opgeleverd. Dan kunnen de nieuwe bewoners volop gaan genieten van hun groene leefomgeving.

Niet zonder slag of stoot
Ook al staat alles goed op papier, de praktijk is weerbarstig. Dat weet Bas van Etten, onze man op Coudewater, maar al te goed. Bas legt uit: “Het is lastig bouwen tussen bomen. Dat vraagt veel van de aannemers. Het boombeschermingsplan geeft kaders, maar we zitten nu in het maatwerkstadium. Elk perceel is anders. Treft een aannemer bij het graven bijvoorbeeld onverwacht een dikke boomwortel aan? Dan krijg ik een belletje. Ik woon in de buurt, dus ik ben er zo om advies te geven. Dan kan de bouw snel weer door.” Bas was vanaf het begin bij dit project betrokken. Hij kent Coudewater op zijn duimpje en voelt zich er helemaal thuis. “Dit is een van de leukste projecten die ik mag doen. En het gaat nog wel even door!”

Van A tot Z
Heb je ook met bomen te maken in jouw nieuwbouwproject en kan je wel wat hulp gebruiken? Bas loodst je boomveilig door het traject van idee naar uitvoering.  Neem gerust contact met hem op!

Boomtechnisch adviseur

Telefoon 0882627208

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?