Opgezette dieren maken basisschool onveilig

Nieuws

Gisteren nam onze ecoloog Laurens even een andere rol aan: die van meester Laurens voor groep 5 en 6 van OBS ‘t Startblok in Cuijk. Samen doken ze in de wereld van dieren rondom huis en school. Vooral dieren die je niet zo vaak ziet, omdat ze voornamelijk ‘s nachts actief zijn. Zoals egels, marters en vleermuizen. Wist jij dat een gewone dwergvleermuis in een luciferdoosje past?

Laurens prepareert in zijn vrije tijd dieren en had er natuurlijk een paar meegenomen. Waaronder een mol, vossenwelpje, eekhoorn, wezel en een Vlaamse gaai. Veel kinderen vonden dit ‘super cool’, anderen iets minder…

Met Laurens voorop en de kinderen erachteraan, verkenden ze samen het Ganzenbos op zoek naar de verblijfplaatsen van dieren. En met succes! Ze ontdekten holen van konijnen en spechten. De middag werd afgesloten met een speurtocht.

Communicatieadviseur & Community manager

Telefoon 0882627221

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?