Ecologische begeleiding aanleg klimaatbuffers

Nieuws

Waterschap werkt aan waterbuffering
Waterschappen in heel Nederland zijn bezig met de aanleg van zogenoemde klimaatbuffers. In dit geval ligt het projectgebied aan een doorgaande vaart en een nieuw aan te leggen overstroomgebied moet wateroverlast bij zware neerslag voorkomen. Onze ecologen Jasper Verhaar, Jaap van Dorst, Laurens Houben en Mirjam van der Kruijt deden voorbereidend ecologisch onderzoek voor de aanleg van dit overstroomgebied.

Oei, beschermde soorten!
Jaap, Laurens en Mirjam trokken het waadpak aan en onderzochten of de te verleggen sloot leefgebied is van beschermde soorten. En ja, zij troffen grote modderkruipers, heikikkers en poelkikkers aan. Die kunnen de werkzaamheden danig in de weg zitten! En omgekeerd…  

Veiligheid voor mens en dier
De klimaatbuffers zijn onderdeel van een serie maatregelen die het Waterschap op verschillende plekken treft. In plaats van één grote klimaatbuffer, richt het Waterschap meerdere kleine buffers in om de waterveiligheid te waarborgen. Met oog voor de beschermde soorten die er leven, uiteraard. Die krijgen een nieuwe, betere plek in deze projectgebieden, met meer aandacht voor hun natuurlijke habitat.

Gelukkig heeft het Waterschap op tijd rekening gehouden met deze onderzoeksstap in het planproces. Overtreding van de Wet natuurbescherming ligt namelijk op de loer bij zulke projecten.

Verstand van zaken
Met ons gedegen plan én de ontheffingsaanvraag in de hand, weet het Waterschap hoe om te gaan met de aangetroffen grote modderkruipers, heikikkers en poelkikkers en hun leefgebied. In welke periode planten deze soorten zich voort? Hoe een sloot te dempen zonder dieren te doden? Op zulke en vele andere vragen weten wij het antwoord. En we kunnen ook helpen bij de veilige uitvoering van maatregelen om de dieren een goede toekomst te bieden.

Ook plannen voor klimaatbuffers?
Of kan je wel wat ecologische begeleiding gebruiken voor een ander soort project? Neem dan contact op met Jasper Verhaar!

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?