Op zoek naar verboden planten tijdens Cobra Hackathon

Nieuws

Onder de kop ‘Planten opsporen tussen de maisvelden met satellietbeelden en drones’ verscheen afgelopen september een opmerkelijk bericht op verschillende nieuwswebsites. Onze senior-adviseur Remote Sensing & GIS Dirk Voets, zag hier direct een perfect onderwerp voor onze Cobra Hackathon in.

Bij ons houden we niet alleen van uitdagingen, maar ook van samen leren. En wat is er nu beter dan samen te leren van een real-life case?

Uit het nieuwsbericht bleek dat de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en Platform Veilig Ondernemen Limburg nauw samenwerkte met Blue Team Intelligence, het bedrijf dat aan de hand van satellietgegevens landbouwpercelen en bermen in Limburg nauwlettend controleerde. Tijdens de hackathon was dan ook de directeur van Blue Team Intelligence aanwezig om uit eerste hand uitleg te geven over de praktijk. Bas Ooink bedankt voor het delen van je ervaringen!

Dus nee, we gaan onze expertise niet uitbreiden naar verboden groene planten… Wel hebben we een leuke middag en avond gehad, smaakte de pizza uitstekend en is onze kennis weer verder uitgebreid.

Senior adviseur Marketing & Communicatie

Telefoon 0882627221

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?