Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Bossche bomen op de kaart

Nieuws


In Den Bosch zijn ze zuinig op hun bomen en boombehoud staat hoog op de agenda. Woonwijken, industriegebieden, bosplantsoenen en bosschages, privaat of publiek:  Het is voor de gemeente niet alleen handig om te weten waar het wel goed zit met de boomkroonvolumes, maar ook waar aanvulling nodig is. Ontwerp je plannen voor de openbare ruimte, dan zijn actuele kaarten van groot belang. Kaarten die precies laten zien hoeveel ruimte de bomen boven- en ondergronds nodig hebben.

De praktijk is anders
Het herzien van plannen omdat de praktijk anders blijkt dan de tekentafel, heeft vervelende gevolgen. Tijdsverlies is één aspect. Maar vlak ook de gevolgen voor de bomen niet uit. Onnodige kap, ingrijpende wortelschade, kwaliteitsverlies van groeiplaatsen… Om over de kosten maar niet te spreken.

Compleet beeld
De BomenMonitor heeft alle bomen in gemeente ‘s-Hertogenbosch in beeld, compleet met stampositie, boomhoogte en kroonprojectie met behulp van slimme algoritmes en AI. Zo is al in de ontwerpfase duidelijk welke groene factoren een rol spelen in het projectgebied. Onmisbare informatie voor projectontwikkelaars, ontwerpers, aannemers en andere plannenmakers in de gemeente. Want als je weet wat je hebt, dan kan je er zuinig op zijn!

Oude kaarten
Een complete dataset met boomgegevens ontbreekt in veel gemeenten. Kaartmateriaal dat voorheen gangbaar was, voldoet niet meer en is ingehaald door de tijd. Bomen die nog op kaart staan, zijn inmiddels flink gegroeid of juist verdwenen. En wie weet precies waar nieuw is aangeplant?

Bewustwording
Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de BomenMonitor inmiddels in haar eigen beheersysteem geladen. Plannenmakers kunnen hun ontwerp nu eenvoudig toetsen aan actuele bomendata. Dat is niet alleen handig, het creëert ook bewustwording. Inzicht leidt tot innovatieve manieren om groen te integreren in de stedelijke omgeving. Of zoals Jarren Verbeek stelt: “Fijn dat de bomen in mijn studiestad nu beter beschermd kunnen worden. De gemeente kan nu meer bestaande bomen inpassen en behouden. Dat is veel gunstiger dan kappen en opnieuw aanplanten!”

Op de kaart
Wil jij je bomenbestand ook goed in beeld? Dirk helpt je graag om de bomen in jouw gemeente, letterlijk en figuurlijk, op de kaart te zetten.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?