Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Bomenbestand in beeld voor en na zomerstorm

Nieuws

Poly houdt huis
Op 5 juli 2023 hield zomerstorm Poly flink huis in Nederland. Zo ook in gemeente Velsen, waar een groot aantal bomen tegen de vlakte ging. Gemeente Velsen wilde graag precies weten om hoeveel bomen het ging. En belangrijker nog, hoeveel kroonoppervlakte door de storm verloren is gegaan. Een interessante vraag voor Leonardo Mauri en zijn collega’s van team Remote Sensing.

Drastische gevolgen
Bomen zijn belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Een storm als Poly kan een flink gat slaan in een gemeentelijk bomenbestand en het percentage boomkroonbedekking in één klap drastisch verminderen.

Klimaatbestendig beleid
Weet een gemeente hoeveel bomen in haar gebied staan? En hoe groot de kroonoppervlakte van al deze bomen samen is? Dan kan zij daar beleid op maken. Een drastische verandering als door Poly, vraagt ook om aanpassing van het beleid. Zo kan de gemeente bouwen aan een groene, veilige en klimaatbestendige toekomst.

Stormachtige toekomst
Stormen komen in ons land steeds vaker voor en ze zijn steeds heftiger. Een van de gevolgen van klimaatverandering. Bij elke storm sneuvelen er helaas ook bomen. Storm Poly heeft haar sporen in veel gemeenten nagelaten.

Reizen in de tijd
“Voor de gegevens in de BomenMonitor gebruiken we dertien bronnen, waaronder luchtfoto’s, puntenwolken en satellietbeelden”, legt Leonardo uit. “De BomenMonitor geeft zo een betrouwbaar en actueel beeld van boomkroonbedekking, kroonvormen, boomhoogtes, stamposities en kluitmodellen. En niet alleen dat, we kunnen met de BomenMonitor ook reizen in de tijd. Zo konden we voor gemeente Velsen kijken naar het percentage boomkroonbedekking voor en na Poly. Interessant om zo’n plotse verandering in beeld te kunnen brengen. Wat bleek? Honderden bomen bleken de storm inderdaad niet te hebben overleefd.”

Verandering in beeld
Wil je ook inzicht in je bomenbestand? En hoe dat (snel) kan veranderen door een storm als Poly? Neem dan contact op met Dirk Voets.

Specialist Remote sensing & GIS

Telefoon 0882627218

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?