• Home
  • Nieuws
  • Thijs ontwikkelt model voor het meten van biodiversiteit

Thijs ontwikkelt model voor het meten van biodiversiteit

Nieuws

De afgelopen 11 weken heeft stagiaire Thijs van Hofslot onze GIS- & Remote Sensing-specialist Jarren Verbeek ondersteund. Thijs studeert Bos en Natuurbeheer aan hogeschool Van Hall Larenstein. Nu zijn stage ten einde is, vertelt hij graag over zijn ervaringen!

Waar heb je precies aan gewerkt tijdens je stage?
Thijs: “Tijdens mijn stage heb ik een model ontwikkeld voor het meten van biodiversiteit op basis van 43 criteria, met de meetlat van IPC groene ruimte als uitgangspunt. Ik heb gebruik gemaakt van een hexagonaal raster om gebieden te beoordelen, waarbij elk hexagon werd geëvalueerd op criteria zoals bomenhoogte, struiken en onbegroeid terrein. Door deze aanpak kon zowel de kwantiteit als de ruimtelijke verdeling van biodiversiteitselementen worden geanalyseerd. Literatuuronderzoek ondersteunde het model, bijvoorbeeld door de actieradius van graafbijen te bepalen. De resultaten tonen aan dat het model effectief werkt met de beschikbare data van Cobra.”

Hoe heb je je stage bij Cobra ervaren?
“Ik heb Jarren kunnen ondersteunen bij diverse taken. Van hem ik de afgelopen weken erg veel geleerd. Daarnaast ben ik ook een aantal keer mee het veld in geweest. Samen met Jan-Jaap Wondergem en Mirjam van der Kruijt op pad voor de boomveiligheidscontrole en met Jaap van Dorst en Laurens Houben mocht ik in een hoogwerker mee ecologisch onderzoek doen. Al met al heel veel geleerd én gedaan.”

Wat is je volgende stap?
“Eerst vakantie en aan het werk! Daarna ga ik stage lopen en vervolgens begin ik aan mijn afstudeerproject. Misschien ga ik een master doen of misschien ga ik direct aan het werk. Ik weet het nog niet zo goed”.

Thijs, ontzettend bedankt voor je inzet en heel veel succes met het afronden van je studie!

Communicatieadviseur & Community manager

Telefoon 0882627221

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?