Salamanders in de binnenstad

Nieuws

Gemeente Eindhoven wilde de bodem saneren in achtertuinen aan de Palingstraat. Die bodem was in het verleden vervuild geraakt. De aan- en afvoerroute voor de sanering doorkruiste een klein deel van de naastgelegen Vergeten Tuin. Uit eerder onderzoek bleek dat hier beschermde dieren leven. Zoals de Alpenwatersalamander.

Kiezen tussen twee kwaden?
Het was geen optie om de bodem niet te saneren. Een vervuilde bodem is slecht voor mens en milieu. Maar het verstoren van beschermde soorten en hun leefomgeving is een overtreding van natuurwetgeving. En dat wilde gemeente Eindhoven uiteraard voorkomen.

Hemelse stadsnatuur
De Vergeten Tuin is een verborgen pareltje. Een stuk stadnatuur in het centrum van Eindhoven, opgezet en onderhouden door vrijwilligers uit de buurt. Zij hebben er een klein paradijs van gemaakt, met wandelpaden, vijvertjes, poeltjes en bomen. “Alles wat biodiversiteit kan bevorderen, hebben ze hier gedaan,“ prijst Jasper Verhaar, “een ecologisch walhalla!”

Voordeel en nadeel
Door alle goede voorzieningen in de Vergeten Tuin leeft er een behoorlijke populatie Alpenwatersalamanders. Hun aanwezigheid maakte de tuin tot een beschermd gebied in het geval van deze bodemsanering. En met zulke ‘nieuwe natuur’ heeft de gemeente rekening te houden.

Zorgvuldige aanpak
Jasper heeft met nader onderzoek in kaart gebracht waar de Alpenwatersalamanders zich precies bevonden. Toen heeft hij een plan van aanpak en een ecologisch werkprotocol opgesteld. Beide zijn voorwaarden voor zorgvuldig werken die de wet aan werkzaamheden stelt. Vervolgens zijn tijdelijke amfibieënschermen geplaatst om de doorgang naar de achtertuinen te blokkeren. Jasper vertelt: “Samen met bewoners heb ik achtergebleven salamanders naar een veilige plek in de Vergeten Tuin verplaatst. Ook een aantal bruine kikkers, gewone padden en een egel verhuisden mee. Zo konden de sanering veilig van start. Naderhand zijn de tuinen opnieuw ingericht. Nu is het hier weer genieten voor mens en dier.”

Ecologische begeleiding
Natuur is niet alleen iets van het buitengebied. Ook midden in de stad moet je soms rekening houden met beschermde soorten. Heb je hierbij hulp nodig of advies? Neem dan contact op met Jasper Verhaar.

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?