zoogdier-onderzoek

Zoogdieronderzoek

Dienst

Zoogdieronderzoek doen we vooral ’s nachts, want dan zijn deze dieren actief. Voor zoogdieronderzoek is specifieke kennis nodig. Die verschilt per soort. Onze ecologen hebben ruime expertise en ervaring in het uitvoeren van zoogdieronderzoek. Wij gebruiken voor ons zoogdieronderzoek onder andere life traps, cameravallen en sensoren.

Behoefte aan zoogdieronderzoek? Neem dan contact op met onze ecoloog Jasper Verhaar.

Picture of Jasper Verhaar

Senior adviseur Natuur en Ecologie

Telefoon 0882627209

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?