Bevers en ruimtelijke ontwikkelingen

Project

De bever is een streng beschermde diersoort. Onze leefomgeving en dat van de bever botst nog weleens, zeker wanneer er sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen moeten aangepast worden en in sommige gevallen moet er nieuw leefgebied worden ingericht ter compensatie. Nog problematischer wordt het als er te laat in het proces ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd en je ineens voor verrassingen komt te staan.

Met een goede ecologische quickscan, vooraan in het proces, los je natuurlijk niet ineens het knelpunt tussen mens en dier op. Maar als we vroegtijdig bevers in het projectgebied signaleren, kunnen we snel overschakelen naar gericht onderzoek én passend advies geven.

Daarom is het nodig dat wij onderling kennis met elkaar blijven delen over bevers en hun sporen.
Onder leiding van Laurens Houben gingen Jaap van Dorst, boomdeskundige Dennis Slotboom en ik op bezoek bij de bevers. Zij waren in ruste overdag en uiteraard hebben we deze belangrijke rust niet verstoord. Wel troffen we duidelijke looppaden en uittreedplaatsen aan. En roken we de muskusachtige geur van castoreum, oftewel bevergeil.

En toen, tijdens een ecologisch onderzoek later die maand, stuitte ik zomaar op… een bever! Check de video!

Heb je nou ook vermoedens van de aanwezigheid van bevers in je toekomstige projectgebied? Wil je weten welke kansen en bedreigingen dit voor jouw project oplevert? Neem dan contact op met mij.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?