Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Hoeveel koelen onze groene airco’s?

Project

Wist je dat bomen niet alleen prachtig zijn, maar ook voor verkoeling zorgen? Vast wel. Maar hoeveel graden koelen bomen de omgeving eigenlijk? En hoe pas je die groene airco’s zo effectief mogelijk toe? En welke soorten koelen nu het meeste? Ook dat is helaas nog niet bekend in de wetenschap. Daardoor kunnen we ook niet zeggen hoeveel bomen je moet planten om bijvoorbeeld een straat, plein of wijk op warme dagen vijf graden koeler te laten zijn.

Samen met de TUDelft onderzoeken wij in het onderzoekstraject #iTree 2.0 NL hoeveel verkoeling een bepaalde boomsoort van een bepaalde omvang biedt. Met de resultaten van dit onderzoek wordt het voortaan eenvoudig om doelgericht bomen in te zetten om een straat of plein effectief te verkoelen. Door onze bijdrage kan er écht een klimaatrobuuste en toekomstbestendig bomenbestand gerealiseerd worden.

Waarom is dit soort informatie niet bekend? Dat is heel eenvoudig; het is nog nooit onderzocht! Door het bundelen van de krachten van alle participanten binnen het initiatief iTree 2.0 NL komt deze data straks wereldwijd beschikbaar!

Door te bepalen hoe snel verschillende boomsoorten in de stedelijke omgeving groeien, kan voorspeld worden hoe snel en in welke mate deze bomen verkoeling geven. Met dit onderzoek weten we straks dus hoeveel bomen van welke soort je moet planten om hittestress in de stedelijke omgeving structureel tegen te gaan.

Voor het onderzoek heb ik uit de BomenMonitor een selectie gemaakt van solitair staande bomen van 75 soorten. Uit deze selectie analyseren we de ontwikkeling van de boomhoogte en kroongrootte over de afgelopen jaren. Het resultaat van onze analyses is een overzicht van al die soorten waarin je vanaf het plantjaar tot aan de eindleeftijd de te verwachten groei kunt aflezen. En met deze data kan vervolgens de mate van verkoeling bepaald worden.

Iedereen kan straks van de uitkomsten van het onderzoek profiteren; een effectievere aanpak van hittestress is daarmee binnen handbereik!

Wil je nu al onze kennis inzetten voor het effectief verkoelen met de inzet van bomen? Gebruik dan bijvoorbeeld onze schaduwkaarten waarin we ‘groene’ en ‘grijze’ schaduw berekenen. Meer weten hierover? Neem dan contact op met mij of Dirk Voets.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?