Nader boomonderzoek in Eindhoven

Sinds 2016 mochten wij in gemeente Eindhoven alle nadere boomonderzoeken uitvoeren. Eén van onze grotere projecten. Vooral qua planning was het een veelomvattend project. Ga maar na, vier jaar lang één of twee dagen per week onderzoeken verrichten. Vervolgens rapporteren en maandelijks één of twee keer opleveren. En dat naast al onze andere projecten! Wat […]

Bomen en Airborne LiDAR

PuntenWolk LiDAR

Voor Van Doorn Geldermalsen en voor Rijkswaterstaat brengen zetten wij automatisch bomen op de kaart. Hiervoor maken wij gebruik van ons boombestand, de BomenMonitor. Om dit bomenbestand zo compleet mogelijk te maken gebruiken wij meerdere bronnen, onder andere luchtfoto’s, satellietbeelden, Basisregistraties, veldmetingen en LiDAR. En dat laatste verdient wat extra aandacht. Wat is LiDARLiDAR staat […]

Mobile mapping

3D scanner

Cobra Groeninzicht combineert innovatie met kennis en ervaring, in allerlei vakgebieden. In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we begraafplaats Moscowa in beeld gebracht en daarbij een modern en actueel beheersysteem opgezet. Er liggen ongeveer 22.000 mensen begraven in de 14.000 graven op het terrein. De terreinkennis lag voornamelijk opgeslagen in de hoofden van bekwame […]

Monumentale beukenlaan

Monumentale Beukenlaan

Cobra Groeninzicht onderzoekt en adviseert in opdracht van gemeenten of en op welke manier de aanleg van wegen verantwoord is. Dit deden we bijvoorbeeld voor de gemeente Maastricht. Nabij kasteel Vaeshartelt bevindt zich een imposante monumentale beukenlaan. Vleermuizen gebruiken de bomen als foerageer- en verblijfplaats. De beukenlaan is echter in verval en diverse bomen zijn […]

Verstening van tuinen

versteende tuin

Cobra Groeninzicht brengt de verstening van tuinen in beeld.  In het nieuws horen en lezen we steeds vaker dat steeds meer groen uit de achtertuinen verdwijnt om plaats te maken voor tegels. Deze verstening vormt een gevaar voor het leefklimaat voor mens en dier. Een tuin vol planten en bomen heeft namelijk veel voordelen: die […]

Planmatig boombeheer

Planmatig boombeheer

Het planmatig beheren van het bomenbestand levert boombeheerders overzicht, inzicht en efficiëntie op. Zo ook voor de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar wij ieder jaar boominspecties uitvoeren. Met 35.000 bomen in beheer is de gemeente Leidschendam-Voorburg een boomrijke gemeente. Wij voeren voor de gemeente elk jaar een boomveiligheidscontrole uit. Hierbij letten we op veiligheid, conditie en de […]

Bodemvochtmonitoring

Cobra Groeninzicht monitort continu en op afstand met behulp van bodemsensoren bodemvocht. Bodemsensoren kunnen op verschillende manier ingezet worden. Eén van onze actuele bodemvochtmonitoringsprojecten is dat aan de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen. Deze laan, een karakteristieke plek in de stad, verbindt het Centraal Station met het Keizer Karelplein. De bomen staan op het dak […]