Vinger aan de pols bij Provincie Utrecht: komen er stenen bij of niet?

‘Willen jullie in beeld brengen hoe versteend onze stad is en waar de meeste verstening zit?’ Die vraag kregen we bij Cobra Groeninzicht van oudsher vaak. Recent zien we de vraag steeds meer veranderen en willen gebiedsbeheerders weten hoe de verstening zich ontwikkelt. Tijdreeksen geven het antwoord. Samen met Provincie Utrecht en Climate Adaptation Services […]

Klimaatadaptatie en i-Tree ECO NL

Gemeente Rotterdam wil de stad voorbereiden op het veranderende klimaat. Vergroenen is noodzaak om een goed Weerwoord te hebben tegen extreme regenbuien, hitte en droogte. Inmiddels is algemeen bekend dat vooral bomen goed zijn in bijvoorbeeld het wegvangen van regenwater en het temperen van hittestress. Met i-Tree ECO NL berekenen wij deze baten voor elke […]

Bomen langs watergangen in kaart

Hoe breng je alle bomen langs de kanalen in Brabant en Noord-Limburg nauwkeurig in kaart? Hoe krijg je inzicht in de onderhoudstoestand van al die bomen? En hoe breng je de urgentie voor snoei in beeld wanneer de takken van deze bomen in de profielvrije ruimte groeien? Eigenaar van al die bomen, Rijkswaterstaat, vroeg Van […]

Nader boomonderzoek in Eindhoven

Sinds 2016 mochten wij in gemeente Eindhoven alle nadere boomonderzoeken uitvoeren. Eén van onze grotere projecten. Vooral qua planning was het een veelomvattend project. Ga maar na, vier jaar lang één of twee dagen per week onderzoeken verrichten. Vervolgens rapporteren en maandelijks één of twee keer opleveren. En dat naast al onze andere projecten! Wat […]

Bomen en Airborne LiDAR

PuntenWolk LiDAR

Voor Van Doorn Geldermalsen en voor Rijkswaterstaat brengen zetten wij automatisch bomen op de kaart. Hiervoor maken wij gebruik van ons boombestand, de BomenMonitor. Om dit bomenbestand zo compleet mogelijk te maken gebruiken wij meerdere bronnen, onder andere luchtfoto’s, satellietbeelden, Basisregistraties, veldmetingen en LiDAR. En dat laatste verdient wat extra aandacht. Wat is LiDARLiDAR staat […]

Mobile mapping

3D scanner

Cobra Groeninzicht combineert innovatie met kennis en ervaring, in allerlei vakgebieden. In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we begraafplaats Moscowa in beeld gebracht en daarbij een modern en actueel beheersysteem opgezet. Er liggen ongeveer 22.000 mensen begraven in de 14.000 graven op het terrein. De terreinkennis lag voornamelijk opgeslagen in de hoofden van bekwame […]

Monumentale beukenlaan

Monumentale Beukenlaan

Cobra Groeninzicht onderzoekt en adviseert in opdracht van gemeenten of en op welke manier de aanleg van wegen verantwoord is. Dit deden we bijvoorbeeld voor de gemeente Maastricht. Nabij kasteel Vaeshartelt bevindt zich een imposante monumentale beukenlaan. Vleermuizen gebruiken de bomen als foerageer- en verblijfplaats. De beukenlaan is echter in verval en diverse bomen zijn […]

Verstening van tuinen

versteende tuin

Cobra Groeninzicht brengt de verstening van tuinen in beeld.  In het nieuws horen en lezen we steeds vaker dat steeds meer groen uit de achtertuinen verdwijnt om plaats te maken voor tegels. Deze verstening vormt een gevaar voor het leefklimaat voor mens en dier. Een tuin vol planten en bomen heeft namelijk veel voordelen: die […]

Bodemvochtmonitoring

Cobra Groeninzicht monitort continu en op afstand met behulp van bodemsensoren bodemvocht. Bodemsensoren kunnen op verschillende manier ingezet worden. Eén van onze actuele bodemvochtmonitoringsprojecten is dat aan de Van Schaeck Mathonsingel in Nijmegen. Deze laan, een karakteristieke plek in de stad, verbindt het Centraal Station met het Keizer Karelplein. De bomen staan op het dak […]