Franssenstraat 66
5434 SJ, Vianen (NB)

Projecten

PuntenWolk LiDAR

Bomen en Airborne LiDAR

Voor Van Doorn Geldermalsen en voor Rijkswaterstaat brengen zetten wij automatisch bomen op de kaart. Hiervoor maken wij gebruik van ons boombestand, de BomenMonitor. Om

Lees verder »
3D scanner

Mobile mapping

Cobra Groeninzicht combineert innovatie met kennis en ervaring, in allerlei vakgebieden. In opdracht van de gemeente Arnhem hebben we begraafplaats Moscowa in beeld gebracht en

Lees verder »

Bodemvochtmonitoring

Cobra Groeninzicht monitort continu en op afstand met behulp van bodemsensoren bodemvocht. Bodemsensoren kunnen op verschillende manier ingezet worden. Eén van onze actuele bodemvochtmonitoringsprojecten is

Lees verder »

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?