Bomen Westerkade Rotterdam weer veilig

Project

Gemeente Rotterdam gaat werkzaamheden uitvoeren aan de Westerkade. Op deze kade staan twee rijen bomen die de gemeente graag wil behouden. Maar er zijn vermoedens dat sommige bomen instabiel zijn. Wilco Den Hartog, medewerker beheer en uitvoering bij gemeente Rotterdam, vroeg zich af: “Moeten we tijdens de werkzaamheden rekening houden met de bomen?” “Jazeker!”, luidt het antwoord van onze collega Johan van Zwieten.

Johan heeft bij de bomen zogenoemde boomtrekproeven uitgevoerd. En enkele bomen bleken instabiel en daarmee onveilig. Een van de bomen moest zelfs direct al worden verwijderd. “Altijd jammer, maar het was onmogelijk deze boom verantwoord te handhaven”, aldus Johan.

Met ons onderzoek brengen we de risico’s van de bomen in beeld en bepalen we maatregelen om deze te minimaliseren. Door de oorzaak van de instabiliteit in beeld te brengen, in dit geval de beperkte doorwortelbare ruimte, zijn we in staat geweest maatregelen te ontwerpen om de bomen een duurzame toekomst te geven. Hierdoor stellen we het groene aangezicht van de Westerkade voor de toekomst veilig.

Oorzaak van de instabiliteit was in dit geval dat de bomen geen ruimte hadden om goed te wortelen. Voorheen waren er parkeerplaatsen onder de bomen. Hierdoor zijn de groeiplaatsen verdicht geraakt en was er weinig ruimte voor gezonde wortelgroei. Op een gegeven moment worden de bomen zo groot, dat de groeiplaats ze geen houvast meer kan bieden.

Op basis van de meetresultaten zijn de bomen deskundig gesnoeid zodat ze minder wind vangen. Dat verkleint de kans op windworp voor de korte termijn. Vervolgens is de verdichting van de groeiplaatsen opgeheven, alleen dat biedt de bomen tijdelijk wat minder stevigheid. Daarom zijn ze verankerd. Zo vallen ze niet om en krijgen ze de kans nieuwe, gezonde wortels aan te maken. “En na enkele groeiseizoenen kunnen ze weer prima op eigen benen staan. Goed werk heeft tijd nodig”, besluit Johan.

Met de door ons ontwikkelde boomtrekproef bepalen we heel nauwkeurig de kans op bezwijken bij een bepaalde windlast. Om dit te ‘bewijzen’ trekken we soms instabiele bomen ook écht om en meten de krachten die hiervoor nodig zijn. Zo blijven we telkens onze kennis vergroten en boombeheerders van het beste advies voorzien. Heb je ook zo’n project? Neem dan gerust contact op met Johan van Zwieten.

Deel met jouw netwerk

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?