• Author: Johan van Zwieten

Johan van Zwieten

Senior boomtechnisch adviseur
Over Johan van Zwieten

Mijn expertise
Ik ben een bomenexpert pur sang. Wat je ook wil weten over bomen: ik weet het óf ik zoek het uit. Ik geef antwoord op vragen als: Kan een boom veilig blijven staan? Welke maatregelen zijn nodig om de gezondheid van de boom of de veiligheid van de omgeving te verbeteren? Mijn advies is gebaseerd op het onderzoek dat ik direct bij de boom uitvoer. Daarbij gebruik ik diverse apparatuur; van hamer en prikstok tot onze windworpsimulator. Ik ken werkelijk alle meetmethodes op mijn duimpje. Ik kan bomen in korte tijd snel visueel beoordelen. Daarnaast ben ik ook op de hoogte van de vele boombeheersystemen die er zijn. Ik kan met de systemen werken en ken de voor- en nadelen van elk systeem.

Mijn ervaring
Inmiddels heb ik ruim zestien jaar ervaring en zo’n beetje alles uitgevoerd wat je in het bomenvak kunt doen. Ik ben jaren geleden begonnen als inspecteur bij een allround bomenbedrijf, waar ik ook veel uitvoerend werk heb gedaan. Bomen planten, snoeien en verplanten. De laatste negen jaar doe ik diepgaand technisch boomonderzoek. Inmiddels stuur ik ook de boomveiligheidscontroleurs aan. Om al mijn kennis en ervaring over te dragen op beginnende boomtechnici, daar maak ik heel graag tijd voor. Tussen de grapjes en grolletjes door, kan je veel van me leren.

Wat kan je van mij verwachten?
Ik ga niet weg voordat ik weet wat er aan de hand is met een boom. Van mij krijg je een volledig advies gebaseerd op metingen en op wat ik zie en hoor. En ik zorg ervoor dat ik niet nog eens terug moet om een andere meting uit te voeren, want dat vind ik niet efficiënt. Dat geldt ook als ik de coördinator ben van een project. Als opdrachtgever kan je van mij een slimme tijdsplanning verwachten waarmee je goede antwoorden krijgt. In mijn ogen krijg je alleen een goed antwoord als je de juiste vragen stelt. Daarom denk ik graag mee in het bepalen van de aanpak van een onderzoek. Ik vraag door en geef aanvullingen als ik denk dat een opdrachtgever belangrijke punten vergeet.

Schakel mij in voor:
  • Boomveiligheidsonderzoek
  • Boomtechnisch advies
  • Advies boombeheer
  • Training
Mijn achtergrond
Mijn expertise in beeld

Boomkronen

Wat is de boomkroonbedekking in mijn gebied (gemeente, wijk, buurt, grid)

Hoe was de boomkroonbedekking in het verleden?

Welk reëel ambitieniveau is voor de toekomst haalbaar?


Hoe ver zit ik van mijn doelstelling af?